Nieuws

Het verschenen IPCC rapport over de klimaatverandering windt er geen doekjes om. Maar in plaats van wanhoop en stress willen we een verhaal brengen van vertrouwen en hoop.

Een beweging van vertrouwen en hoop…

Nieuws

Het verschenen IPCC rapport over de klimaatverandering windt er geen doekjes om. Maar in plaats van wanhoop en stress willen we een verhaal brengen van vertrouwen en hoop.

NL Greenlabel | partners voor vergroening van de leefomgeving

Balans tussen mens en natuur

Als mens zijn we afhankelijk van de aarde: we eten het voedsel dat uit de bodem groeit, we drinken het water uit natuurlijke bronnen en we ademen de zuurstof in die de bomen produceren. We zijn daarmee onderdeel van het grote ecosysteem ‘aarde’. Ons handelen heeft direct effect op dit ecosysteem. Dat betekent dat we onze leefomgeving moeten koesteren, er goed voor moeten zorgen. Toch laat het laatste IPCC-rapport weer zien wat we al lang weten: de menselijke invloed is (momenteel) desastreus voor de planeet. Het is de hoogste tijd om de natuurlijke balans tussen mens en natuur te herstellen.

Goed nieuws: we kunnen wat doen

Het goede nieuws: het is nog niet te laat. En iedereen kan wat doen. Zo kunnen wij met elke gebiedsontwikkeling en aanleg van een nieuw stukje woonwijk, solarpark of bedrijfsterrein de wereld ook weer een beetje beter en gezonder maken.

NL Greenlabel heeft de missie om de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen in 2030.

We zijn ervan overtuigd, dat als iedereen die dagelijks keuzes maakt – en dat doen we allemaal tientallen keren per dag – nadenkt over bijvoorbeeld de herkomst van producten, over nut en noodzaak, over grondstofwinning, over total cost of ownership, het tij nog kan worden gekeerd.

Verdubbelen van de waarde van groen

NL Greenlabel heeft de missie om de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen in 2030. Dit doen we door gebieden, planten en producten te labelen waarbij duurzaamheid integraal wordt beoordeeld en ook meetbaar wordt gemaakt, zodat duurzame keuzes makkelijker te maken zijn. Maar ook door te lobbyen bij de politiek, kennis te delen in de vorm van opleidingen, beurzen en online events en bijvoorbeeld een landelijke ‘groene stad challenge’ voor gemeenten te organiseren.

Laten we samen de schouders eronder zetten en de goede keuzes met elkaar delen, dan kunnen we anderen inspireren om mee te doen met deze beweging van hoop en vertrouwen.

NL Greenlabel is een netwerkorganisatie met meer dan 170 aangesloten partners. Wat deze organisaties kenmerkt is dat ze hun nek uitsteken om duurzame keuzes te maken, te innoveren en daarmee anderen te inspireren. Denk aan producenten, kwekers, architecten, groenvoorzieners maar ook aan branche-organisaties en NGO’s. Door te investeren in duurzamere productieprocessen, grondstoffen dichter bij huis te betrekken, zich te specialiseren in duurzaam groenbeheer of door andere materiaalkeuzes te maken bij projecten laten ze zien dat het kan. Onze partners tonen leiderschap in duurzaamheid en geven het vertrouwen en de hoop dat er andere keuzes te maken zijn die aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld. We laten hen niet alleen in hun missie om de juiste stappen te zetten.

Als NL Greenlabel steunen wij het IPCC. Samen met onze partners zetten we onze schouders eronder om de goede keuzes met elkaar te delen, zodat we anderen inspireren om mee te doen met deze beweging van hoop en vertrouwen. Zo kunnen we vanuit een positieve vibe werken aan een duurzame, klimaatadaptieve, leefbare en biodiverse aarde.

Nico Wissing & Lodewijk Hoekstra