Nieuws

NL Greenlabel helpt BPD met duurzaamheidsstrategie

Nieuws

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. BPD werkt met vier pijlers: (1) Klimaat en landschap, (2) energie, (3) circulariteit en (4) mobiliteit. Deze pijlers van de duurzaamheidsstrategie zijn vertaald naar KPI’s voor de gehele portefeuille. Bij de grotere prestigieuze, projecten (20%) zijn de KPI’s goed te realiseren. Maar voor de overige projecten (80%) blijkt dit een stuk lastiger. Daarom heeft BPD ons gevraagd inzichtelijk te maken hoe hun duurzaamheidsstrategie zich verhoudt tot de duurzaamheidsthema’s van het NL Gebiedslabel. Via een prescreening zal duidelijk worden hoe de ambitie van BPD scoort op het NL Gebiedslabel, waarna er tien BPD-projecten verder worden onderzocht. Het doel is om verbeterpunten aan te reiken waarmee het projectteam van BPD de samenhang van duurzaamheidsthema’s binnen hun gebiedsontwikkelingen verder kan optimaliseren.