natuurinclusieve gebiedsontwikkeling versterkt biodiversiteit

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We beheren een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Op basis van dit model kunnen onafhankelijke experts en assessoren duurzaamheid inzichtelijk maken.

Wat we nastreven

  • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
  • Co-creatie, burgerparticipatie en eigenaarschap
  • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
  • Mens en natuur in balans
  • Een groene en gezonde leefomgeving
  • Gebouw te gast in het landschap
  • People, Planet, Profit & Prosperity

Duurzaamheidspaspoorten

Dankzij onze duurzaamheidspaspoorten kunnen we het brede begrip ‘duurzaamheid’ vertalen in tastbare resultaten. Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met inzicht in kansen en leemten om duurzamer te werk te gaan. Doordat het meetbaar wordt, is het mogelijk om gericht te sturen en ambities te borgen.

NL Greenlabel onderscheidt verschillende duurzaamheidspaspoorten:

Uitgebreid netwerk

Daarnaast zijn we trots op ons uitgebreide partnernetwerk van meer dan 180 partners. Organisaties uiteenlopend van hoveniers tot adviesbureaus hebben zich aangesloten, omdat ze zich kunnen vinden in onze missie om de leefomgeving groener en duurzamer te maken. Tevens waakt Stichting Eerlijk Buitenleven en de Wetenschappelijk Raad van Advies ervoor dat onze inzichten voortdurend worden beproefd en verbeterd. 

+0

Projecten

+0

Partners

+0

Producten
NL Greenlabel | voor vergroening van de leefomgeving