NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We beheren een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt.

NL Greenlabel Aanjagers van de natuurinclusieve leefomgeving

Op basis van ons model maken onafhankelijke experts en assessoren duurzaamheid inzichtelijk. We werken voor gemeenten, gebiedsontwikkelaars, vastgoedbeleggers en andere partijen die zich bezighouden met het natuurinclusief inrichten van de leefomgeving.

Waar we voor staan

  • Een gezonde, groene en natuurinclusieve stedelijke leefomgeving voor iedereen
  • Ontwikkeling van meetinstrumenten om natuurinclusiviteit concreet te maken
  • Bewustzijn creëren in de markt over de waarde van groen
  • Behouden en versterken van de kwaliteit van de bestaande omgeving
  • Co-creatie, burgerparticipatie en gedeeld eigenaarschap
  • Groen als toegevoegde waarde, niet als decoratie
  • Gebouwen te gast in het landschap
  • People, Planet, Profit & Prosperity

Labels voor de leefomgeving

Dankzij onze labels voor de leefomgeving kunnen we containerbegrippen zoals ‘duurzaamheid’ en ‘natuurinclusief’ vertalen in tastbare resultaten. Gebieden, terreinen, tuinen, maar ook producten en materialen worden op onafhankelijke wijze beoordeeld op basis van hun waarde voor mens en natuur. In een leesbaar rapport wordt een vakkundige beoordeling gecombineerd met inzicht in kansen en leemten om duurzamer te werk te gaan. Doordat thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving meetbaar worden, is het mogelijk om gericht te sturen en ambities te borgen.

NL Greenlabel beheert de volgende labels:

Ons partnernetwerk

Naast onze labels voor de leefomgeving zijn we trots op ons uitgebreide partnernetwerk van meer dan 180 partners. Organisaties uiteenlopend van hoveniers tot adviesbureaus hebben zich aangesloten, omdat ze zich kunnen vinden in onze missie om de leefomgeving groener en duurzamer te maken. Tevens waakt Stichting Eerlijk Buitenleven en onze Wetenschappelijk Raad van Advies ervoor dat onze inzichten voortdurend worden beproefd en verbeterd. 

Founding fathers

Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra zijn de oprichters van NL Greenlabel. Nico heeft met Studio Nico Wissing ruim veertig jaar ervaring in duurzaam en innovatief tuin- en landschapsontwerp en Lodewijk is als ‘groenste tv-tuinman’ landelijk bekend van tv-programma’s als Eigen Huis & Tuin en Lodewijks Groene Geluk. Samen kwamen zij tot de conclusie dat juist de groene sector een belangrijke rol kan vervullen in de strijd tegen biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Vanaf 2010 hebben zij hun krachten gebundeld in NL Greenlabel. Sindsdien is NL Greenlabel uitgegroeid tot dé aanjager van de natuurinclusieve leefomgeving.