De 9-daagse cursus Ambassadeur leefbare stad is een speciale leergang voor ambtenaren, landschapsontwerpers en hoveniers die inmiddels meerdere jaren samen met Hogeschool Van Hall Larenstein door NL Greenlabel wordt georganiseerd.

Ambassadeurs leefbare stad weten wat er nodig is om de stad leefbaar te houden in het licht van de klimaatcrisis. Ze hebben geleerd de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda zetten en hebben kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur en de relaties met het thema mens en gezondheid. Ambassadeurs leefbare stad weten deze waarden integraal in te zetten. Ambassadeurs leefbare stad zijn professionals die o.a. werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus en hoveniersbedrijven.

Leer de Ambassadeurs leefbare stad kennen. Klik hier voor het overzicht.