Samen bouwen we aan een biodivers, groen en klimaatadaptief Nederland!

NL Greenlabel bestaat uit een breed partnernetwerk van organisaties die zich actief inzetten om onze leefomgeving groener, gezonder en klimaatadatiever te maken. Tot het 160+ partners sterke netwerk behoren onder meer hoveniers, adviesbureaus, leveranciers, belangengroepen en onderwijsinstellingen. Samen werken we hard aan een biodivers,  groen en klimaatadaptief Nederland waarin mens en natuur in balans zijn. 

Meerwaarde Partnerschap

  • Aansluiten bij de naamsbekendheid van NL Greenlabel
  • Deel uitmaken van een sterk en hecht netwerk dat regelmatig bijeenkomt
  • Kennis delen met vakgenoten en professionals in aanverwante sectoren
  • Directe ingangen bij potentiële opdrachtgevers (bouw, onderwijs en overheid)
  • Labeling van producten, materialen en planten
  • Labeling van gebieden, terreinen en tuinen
  • Gemakkelijk toegang tot kanalen in de vakmedia (o.a. NWST, Tuin en Landschap) en publieksmedia (Groener Wonen, tuinbladen)
  • Gebruik maken van de mediakanalen van NL Greenlabel (social media ruim 10000 volgers op diverse platforms, nieuwsbrief met +1500 abonnees)
  • Exposure op belangrijke beurzen (Vakbeurs Openbare Ruimte, Vakbeurs Klimaat, Provada)
  • Intrinsieke overtuiging naar buiten uitdragen

NL Professionals

Hoveniers en groenspecialisten – wij noemen ze NL Professionals – hebben een bijzondere rol binnen het partnernetwerk. Ze vormen immers een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod en beschikken over bijzondere expertise. Ze kunnen het NL Tuinlabel inzetten om klanten te verleiden tot de keuze voor een biodiverse tuin, die ook mooi blijft in het veranderende klimaat. Daarbij kunnen ze ook de  apps, zoals de Nationale Tuincheck inzetten om particulieren te bewegen tot de keuze voor een duurzame en klimaatadaptieve tuin. De ervaring leert dat hoveniers vaak gelabelde producten en materialen van partners inzetten. Zo is de kruisbestuiving wederzijds!

Uitgangspunten

Al onze partners onderschrijven principes die zijn afgeleid van de uitgangspunten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. People, Planet, Prosperity betekent dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van mens, planeet en de organisatie op de lange termijn.