Een van de pijlers van NL Greenlabel is ons brede partnernetwerk van organisaties die zich actief inzetten om de leefomgeving natuurinclusief te maken. Samen met deze partners werken we aan een biodivers, groen en klimaatadaptief Nederland waarin mens en natuur in balans zijn.

Tot partnernetwerk behoren onder meer groenvoorzieners, gebiedsontwikkelaars, adviesbureaus, leveranciers, belangengroepen en kennisinstituten. Bekijk hier welke bedrijven partner zijn van NL Greenlabel.

Meerwaarde Partnernetwerk

 • Deel uitmaken van een sterk en hecht netwerk dat regelmatig bijeenkomt (online als het moet, op locatie als het kan)
 • Laagdrempelige ingangen binnen het gehele netwerk en actieve bemiddeling door NL Greenlabel (mail naar Ilse Bomhof: i.bomhof@nlgreenlabel.nl)
 • Wekelijks inloopspreekuur voor partners door Ilse Bomhof (meld je hier aan!)
 • Kennis delen met vakgenoten en professionals in aanverwante sectoren (webinars, interviews, beurzen)
 • Informatie uit eerste hand over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van vergroening van de leefomgeving
 • Ingangen bij potentiële opdrachtgevers (bouw, onderwijs en overheid)
 • Labeling van producten, materialen en planten en benoeming op producten.nlgreenlabel.nl
 • Voorrang bij belangrijke beurzen (Vakbeurs Openbare Ruimte, Vakbeurs Klimaat, Provada)
 • Intrinsieke overtuiging naar buiten uitdragen
 • Voeren van NL Greenlabel logo en aansluiten bij de naamsbekendheid van NL Greenlabel (ook door te taggen op LinkedIn en Facebook)
 • Lobby voor groene en duurzame leefomgeving ondersteunen en versterken
 • Vermelding in wekelijkse nieuwsbrief (+1500 abonnees) en op onze site
 • Exclusieve partnernieuwsbrief (4-6 keer per jaar)
 • Korting op opleiding tot NL Terreinlabel Expert (IPC Academy)

NL Professionals

Hoveniers en groenspecialisten – wij noemen ze NL Professionals – hebben een bijzondere rol binnen het partnernetwerk. Ze vormen immers een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod en beschikken over bijzondere expertise. Ze kunnen hun zakelijke opdrachtevers helpen met het implementeren van de principes van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie aan de hand van het NL Terreinlabel. Voor particuliere klanten kunnen ze het NL Tuinlabel inzetten om hen te verleiden tot de keuze voor een biodiverse tuin, die ook mooi blijft in het veranderende klimaat. Daarbij kunnen ze ook de  apps, zoals de Nationale Tuincheck inzetten om particulieren te bewegen tot de keuze voor een duurzame en klimaatadaptieve tuin. De ervaring leert dat hoveniers vaak gelabelde producten en materialen van partners inzetten. Zo is de kruisbestuiving wederzijds!

Uitgangspunten

Al onze partners onderschrijven principes die zijn afgeleid van de uitgangspunten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. People, Planet, Prosperity betekent dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van mens, planeet en de organisatie op de lange termijn.

Kosten partnerschap

Download het actuele kostenoverzicht hier!