NL Greenlabel helpt gemeenten om tot een doordachte en effectieve visie en aanpak te komen op het vlak voor de inrichting en het beheer van de natuurinclusieve stedelijke leefomgeving. We beschikken over actuele kennis, beproefde methodieken en een uitgebreid partnernetwerk om gemeenten en andere overheden krachtig te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzame doelen.

Labels voor de leefomgeving

Bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de natuurinclusieve leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van onze aanpak. Middels wetenschappelijk gefundeerde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van zowel gebieden en terreinen als individuele planten en materialen die gebruikt worden bij aanleg van groen- en infraprojecten. De labels van NL Greenlabel geven snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren. Het NL Terreinlabel en NL Gebiedslabel zijn inmiddels ingeburgerd bij veel gemeenten en gebiedsontwikkelaars. Ze worden ingezet om de buitenruimte te beoordelen op de drie belangrijkste thema’s van vandaag:

  • Biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Gezondheid

Opleidingen voor professionals

Binnen de organisatie en het netwerk van NL Greenlabel is veel specialistische kennis aanwezig op het gebied van een natuurinclusieve, circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving. We delen deze kennis en ervaring graag tijdens cursussen, kenniscafé’s, evenementen en onze partnerdagen. Specifiek voor medewerkers van gemeenten zijn er de cursussen:

Daarnaast bieden we maatwerktrainingen op het gebied van datagedreven werken en het werken met het Register Duurzame Leefomgeving.

Meer informatie over ons cursusaanbod? Neem contact op.

Datagedreven werken

De invoering van de Omgevingswet benadrukt de noodzaak van een integrale aanpak en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden rond de leefomgeving. Data spelen hierbij een cruciale rol, omdat ze inzicht bieden in de huidige situatie en de verwachte resultaten van maatregelen. Zo kan doelgericht gestuurd worden op concrete kpi’s. Dit maakt een gefundeerde verantwoording naar het college, de gemeenteraad en de samenleving mogelijk. Met het Register Duurzame Leefomgeving kunnen gemeenten snel, eenvoudig en continu inzicht krijgen in de vergroening van de leefomgeving.

Maatschappelijk partner

Een pijler onder het succes van NL Greenlabel is ons uitgebreide partnernetwerk van (groen)bedrijven, ontwikkelaars, kennisinstituten, producenten, leveranciers en financiële instellingen. Stuk voor stuk organisaties die duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de openbare ruimte hoog in het vaandel hebben. Sinds 2023 hebben we een nieuwe categorie partners toegevoegd aan ons netwerk: het maatschappelijk partnerschap. Deze samenwerkingsvorm is specifiek bedoeld voor gemeenten en andere overheden die ondersteuning zoeken bij vraagstukken rondom het inrichten van de natuurinclusieve leefomgeving.

Interesse in het partnerschap? Neem contact op.

Meer weten? Bekijk onze brochure ‘De Natuurinclusieve gemeente’