Groene Mient

De groenspecialisten van de toekomst

De steden en buitenruimte leefbaar houden in het licht van klimaatverandering. Dat is de grote test waar we als samenleving de komende decennia voor staan. Hoe doe je dat? En wat is daarbij de specifieke rol van groen, van natuur in de stad?

Binnen NL Greenlabel en het NL Greenlabel-netwerk is veel ervaring en kennis aanwezig omtrent het vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving. Om deze expertise en vaardigheden te bundelen en aan de praktijk over te dragen organiseert NL Greenlabel doorlopend kennisbijeenkomsten, kenniscafé’s, excursies en partnerdagen. Onze specialisten zijn veelgevraagd als keynote spreker op events, beurzen en andere podia. Daarnaast ontwikkelen we cursussen en leergangen voor zowel beginnende als ervaren groenspecialisten in nauwe samenwerking met gerenommeerde opleidingsinstituten, zoals Hogeschool van Hall Larenstein en IPC Groene Ruimte.

Ambassadeur leefbare stad

De cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’ is een speciale leergang die inmiddels meerdere jaren samen met Hogeschool Van Hall Larenstein wordt georganiseerd. In deze cursus leren de deelnemers de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda zetten. Het gaat dan om het doelgericht eigen maken van kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, water hittestress, mobiliteit, stadsnatuur, maar ook het thema mens en gezondheid. Vervolgens leert men deze waarden integraal in te zetten in een zelf aangedragen businesscase.

Meer informatie over de cursus Ambassadeur leefbare stad