Binnen de organisatie en het netwerk van NL Greenlabel is veel specialistische kennis aanwezig op het gebied van een natuurinclusieve, circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving. We delen deze kennis en ervaring graag tijdens cursussen, kenniscafé’s, evenementen en onze partnerdagen.

Ambassadeur Leefbare Stad

De cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’ is een speciale leergang voor ambtenaren, landschapsontwerpers en hoveniers die inmiddels meerdere jaren samen met Hogeschool Van Hall Larenstein wordt georganiseerd. Bekijk hier wie de titel Ambassadeur Leefbare Stad al mogen dragen of zoek hier aan Ambassadeur Leefbare Stad bij u in de buurt.

In deze cursus leren de deelnemers de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda zetten. Er wordt actuele en toegepaste kennis gepresenteerd over thema’s zoals ecosysteemdiensten, water, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur, maar ook het thema mens en gezondheid. Vervolgens leert men deze waarden integraal in te zetten in een zelf aangedragen businesscase.

Bekijk een webinar over de cursus Ambassadeur Leefbare Stad of vind meer informatie en aanmeldmogelijkheden op de pagina van Hogeschool Van Hall Larenstein.

NL Terreinlabel Expert

In samenwerking met IPC Academy biedt NL Greenlabel regelmatig de zes-daagse opleiding tot NL Terreinlabel Expert aan. Na het volgen van deze opleiding mogen deelnemers de methodiek exclusief toepassen. Op deze manier is het mogelijk om duurzaam en natuurinclusief ontwerpen, aanleggen en beheren van de leefomgeving vanaf het begin een centrale rol te geven.

De cursus is met name bedoeld voor hoveniers die terreinen, zoals schoolpleinen, sportparken en bedrijfskavels, aanleggen en beheren. Ook ambtenaren, adviseurs, architecten, ecologen en ontwerpers kunnen de methodiek in hun werkzaamheden integreren.

Kijk op nlterreinlabel.nl voor meer informatie of schrijf je direct in op de cursuspagina van IPC Groen.

NL Greenlabel Webinars

NL Greenlabel organiseert regelmatig webinars over duurzame gebiedsontwikkeling. Als we de expertise niet zelf in huis hebben, roepen we de hulp van partners of van leden van onze Wetenschappelijke Raad in. Voor degenen die er niet live bij konden zijn, blijven de opnames beschikbaar op ons Youtube-kanaal.