Wij zijn NL Greenlabel

Wij zijn de aanjagers van de natuurinclusieve leefomgeving. Onze filosofie is dat ambities op het gebied van duurzaamheid in de buitenruimte pas zin hebben, als ze concreet en meetbaar zijn. Daarom hebben we een integraal afwegingskader ontwikkeld, waarmee we planten en producten, maar ook terreinen en gebieden – zowel kwalitatief als kwantitatief – kunnen beoordelen. Samen met ons uitgebreide netwerk van groenvoorzieners, bouwbedrijven en kennisinstituten helpen we o.a. gemeenten en gebiedsontwikkelaars bij de realisatie van hun duurzame doelen. Zo werken we aan een groene, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

NL Greenlabel verstrekt paspoorten en labels voor de leefomgeving

Labels & paspoorten

Met onze labels voor de natuurinclusieve leefomgeving maken we integrale duurzaamheid van gebieden, terreinen, tuinen en producten inzichtelijk. Op basis van actuele geodata, gecombineerd met menselijke kennis, kunnen we onderbouwde uitspraken doen over de kwaliteit van projecten, producten en planten.

NL Greenlabel kennisoverdracht door Nico Wissing

Kennisoverdracht

In samenwerking met gerenommeerde opleidingsinstituten bieden we leergangen over integrale duurzaamheid aan, gericht op ervaren en nieuwe groene professionals. Via onze webinars, nieuwsbrieven en social media delen we actuele kennis over de natuurinclusieve leefomgeving.

NL Greenlabel Partnernetwerk 2024

Partnernetwerk

Met ons partnernetwerk verbinden we 180+ organisaties uit de groene branche én de vastgoedsector. We zijn gesprekspartner van bedrijfsleven, politiek en overheid en voeren de lobby voor de natuurinclusieve leefomgeving. Samen geven we vorm én inhoud aan een groene, toekomstbestendige leefomgeving.

NL Greenlabel Product- en Plantcatalogus

Product & plantcatalogus voor de natuurinclusieve leefomgeving

Onze gratis online Product- & Plantcatalogus geeft een actueel overzicht van de meest duurzame producten, materialen en planten voor de natuurinclusieve leefomgeving. Een A, B of C-label garandeert een sterk en duurzaam product. Zo kunt u als hovenier, tuin- en landschapsontwerper of gemeente aantoonbaar invulling geven aan uw duurzame ambities.

In 3 stappen natuurinclusief

Natuurinclusief houdt in dat bebouwing en omgeving optimaal op elkaar afgestemd en ingericht zijn. Dat begint al bij het bepalen van het ambitieniveau. Vervolgens wordt dit vertaald in een ontwerp en na oplevering doorlopend gemonitord in de beheerfase. Dankzij ons 3-stappenplan kan bij elke gebiedsontwikkeling een natuurinclusieve aanpak worden gewaarborgd.

Natuurinclusief met NL Greenlabel

Opdrachtgevers & partners

NL Greenlabel werkt samen met alle partijen die er toe doen in de wereld van groenvoorziening en gebiedsontwikkeling. Wat ons bindt is de missie om de leefomgeving groen, gezond en toekomstbestendig achter te laten voor komende generaties.