"In 2030 willen we de waarde
van groen in de leefomgeving
verdubbeld hebben"

In onze online productcatalogus verzamelen we de meest duurzame en circulaire producten voor de buitenruimte. Hiermee wordt duurzaam inkopen eenvoudig en transparant.

Met onze labels voor de leefomgeving maken we integrale duurzaamheid van gebieden, terreinen en tuinen inzichtelijk. Zo kunt u tijdig sturen en uw ambities verankeren in doordacht beleid.

Met het NL Greenlabel partnernetwerk verbinden we 160+ organisaties uit de groene én grijze sector. Samen geven we vorm en inhoud aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving.

In samenwerking met erkende kennisinstituten bieden we leergangen aan voor ervaren en nieuwe groenprofessionals. Via webinars, nieuwsbrieven en social media geven we onze kennis en vaardigheden door.

EEN MEETBAAR DUURZAME LEEFOMGEVING

“Meer dan ooit is een gezonde en duurzame leefomgeving essentieel voor de toekomst van Nederland. Daarom is het onze missie om bedrijven, overheden en inwoners te helpen bewust en respectvol om te gaan met de natuur in de leefomgeving. NL Greenlabel biedt beleidsmakers heldere instrumenten en methodes, waarmee duurzaamheid concreet, meetbaar en realistisch wordt.”

– Lodewijk Hoekstra & Nico Wissing
oprichters NL Greenlabel

AGENDA

Andy van den Dobbelsteen (TU Delft, Wetenschappelijke Raad van Advies NL Greenlabel) maakt een selfie met Onno Dwars (CEO Ballast Nedam, Raad van Advies NL Greenlabel) op de vakbeurs in 2019

NL Greenlabel is vertegenwoordigd op vrijwel alle belangrijke beurzen in de groene en grijze sector, waaronder de jaarlijkse Vakbeurs Openbare Ruimte, waarvan we vaste partner zijn. Tevens organiseren wij en onze partners tal van interessante bijeenkomsten, cursussen, lezingen en andere evenementen die we in deze agenda opnemen.

Binnenkort

Natuurinclusief: Natuurbescherming onder de Omgevingswet 23-3-’23 (VOL) nieuwe datum volgt snel

Datum: 23 maart 2023
Locatie: (onder voorbehoud) in de omgeving van Rossum

Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus ecologische relaties

Datum: 23 maart 2023
Locatie: Utrecht

Bekijk de hele agenda >>>