"In 2030 willen we de waarde
van groen in de leefomgeving
verdubbeld hebben"

In onze online productcatalogus verzamelen we de meest duurzame en circulaire producten voor de buitenruimte. Hiermee wordt duurzaam inkopen eenvoudig en transparant.

Met onze labels voor de leefomgeving maken we integrale duurzaamheid van gebieden, terreinen en tuinen inzichtelijk. Zo kunt u tijdig sturen en uw ambities verankeren in doordacht beleid.

Met ons partnernetwerk verbinden we 160+ organisaties uit de groene branche én de ‘grijze’ sector. Samen geven we vorm én inhoud aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving.

In samenwerking met erkende kennisinstituten bieden we leergangen aan voor ervaren en nieuwe groenprofessionals. Via webinars, nieuwsbrieven en social media delen we graag onze kennis.

EEN MEETBAAR DUURZAME LEEFOMGEVING

“Meer dan ooit is een gezonde en duurzame leefomgeving essentieel voor de toekomst van Nederland. Daarom is het onze missie om bedrijven, overheden en inwoners te helpen bewust en respectvol om te gaan met de natuur in de leefomgeving. NL Greenlabel biedt beleidsmakers heldere instrumenten en methodes, waarmee duurzaamheid concreet, meetbaar en realistisch wordt.”

– Lodewijk Hoekstra & Nico Wissing
oprichters NL Greenlabel

AGENDA

Andy van den Dobbelsteen (TU Delft, Wetenschappelijke Raad van Advies NL Greenlabel) maakt een selfie met Onno Dwars (CEO Ballast Nedam, Raad van Advies NL Greenlabel) op de vakbeurs in 2019

NL Greenlabel is vertegenwoordigd op vrijwel alle belangrijke beurzen in de groene en grijze sector, waaronder de jaarlijkse Vakbeurs Openbare Ruimte, waarvan we vaste partner zijn. Tevens organiseren wij en onze partners tal van interessante bijeenkomsten, cursussen, lezingen en andere evenementen die we in deze agenda opnemen.

Binnenkort

Naturio: Wilde bijen; ecologie en maatregelen (2 dagen)

9 mei 2023 - 27 juni 2023
Locatie: Amersfoort

Naturio: Cursus Flora en Vegetatie (2 dagen)

1 juni 2023 - 29 juni 2023
Locatie: Eindhoven

Bekijk de hele agenda >>>