NL Greenlabel beheert een methodiek die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal/grondstof of plant. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een certificaat. Alle gelabelde planten en materialen zijn verzameld in de Productcatalogus Levende en Duurzame Buitenruimte.

De Productcatalogus Levende en Duurzame Buitenruimte maakt het eenvoudiger om bij de inrichting van de leefomgeving bewuste en verantwoorde keuzes te maken. Door de integrale aanpak van de beoordeling wordt de gehele keten gestimuleerd om te verduurzamen. Er wordt  breder gekeken dan alleen de grondstof of het transport, maar juist naar de samenhang van deze onderdelen. Op elke schakel in de keten is een verbetering mogelijk.

Onafhankelijke beoordeling

Het onafhankelijke label wordt afgegeven op basis van aangeleverde duurzaamheidsgegevens in combinatie met het expert-judgement van de deskundigen van geselecteerde ingenieursbureaus. Door deze methodiek en werkwijze zijn deskundigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd. Een Wetenschappelijke Raad van Advies valideert de modellen regelmatig. NL Productlabel maakt het zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken en zaken als materialisatie, energie, biodiversiteit én de rol van de mens inzichtelijk te maken.

Indicatoren

De indicatoren voor de beoordelingen van NL Plantlabel en NL Productlabel zijn weergegeven in onderstaande tabellen:

NL Plantlabel

Fase Indicatoren
Productie (kweek)fase CO2-footprint
  Bedrijfsvoering
Gebruiksfase Optimaal gebruik
  Onderhoud
  Extra toegevoegde waarde
(Her)verwerkingsfase Circulariteit
In de keten Transport
  Biodiversiteit

NL Productlabel

Fase Indicatoren
Productiefase (incl. grondstoffen)  CO2-footprint grondstoffen en productie
  Bedrijfsvoering
Gebruiksfase Optimaal gebruik
  Onderhoud
   Extra toegevoegde waarde
(Her)verwerkingsfase  Circulariteit
Criteria die op meerdere plaatsen in de keten spelen Transport
Biodiversiteit

Verbetering en herbeoordeling

Naast de score op deze indicatoren ontvangt de leverancier die respectievelijk een product/materiaal of plant laat labelen ook verbetervoorstellen. Het doel is uiteindelijk dat de ‘producten’ steeds beter scoren. Daartoe worden de producten, materialen en planten elke twee jaar opnieuw beoordeeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het doorvoeren van de verbetervoorstellen, maar ook naar nieuwe inzichten over het toegepaste materiaal of proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de markt. Bekijk het gehele onderbouwingsdocument voor het NL Productlabel. Het NL Plantlabel volgt dezelfde methodiek, toegesneden op het groeiproces van planten. Bekijk het gehele onderbouwingsdocument voor het NL Plantlabel.

Geldigheidsduur

Een label is 3 jaar geldig. Daarna wordt het opnieuw beoordeeld zodat het blijft voldoen aan de laatste inzichten en ontwikkelingen. Interesse om uw product of plant te laten beoordelen? Vraag een beoordeling of meer informatie aan via het contactformulier.