De Ambassadeurs leefbare stad zijn groenspecialisten die de cursus Ambassadeur leefbare stad met succes hebben doorlopen. Deze cursus wordt georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein in nauwe samenwerking met NL Greenlabel.

Ambassadeurs leefbare stad weten wat er nodig is om de stad leefbaar te houden in het licht van de klimaatcrisis. Ze hebben geleerd de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda zetten en hebben kennis over thema’s zoals ecosysteemdiensten, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur en de relaties met het thema mens en gezondheid. Ambassadeurs leefbare stad weten deze waarden integraal in te zetten. Ambassadeurs leefbare stad zijn professionals die o.a. werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus en hoveniersbedrijven.

Bekijk de kaart voor de Ambassadeurs leefbare stad bij u in de buurt.