Paspoorten en labels maken duurzaamheid transparant

“Er wordt veel gepraat en geschreven over het begrip duurzaamheid, maar hoe maak je het nu concreet?”

Bij ons streven naar vergroening en verduurzaming van de leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van onze aanpak. Middels een ver ontwikkelde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, planten en materialen die gebruikt worden in het groenbeheer en bij infraprojecten. De labels zijn toegespitst op een integraal overzicht van de duurzaamheidsaspecten van tuinen, terreinen en zelfs hele gebieden. De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Labels voor de leefomgeving van groot naar klein:

Integrale aanpak

Bij de beoordeling voor onze paspoorten en labels wordt integraal gekeken naar alle relevante aspecten als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen de grondstoffen of het transport worden beoordeeld, maar juist de samenhang van alle onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn. Dat geldt voor de fabricage, het gebruik en de eindverwerking van producten en planten, maar ook voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van tuinen, terreinen en gebieden.

Onafhankelijke beoordeling

De paspoorten voor producten, planten en materialen voor de buitenruimte en de labels voor de leefomgeving van NL Greenlabel zijn geen ingewikkelde keurmerken met zware, complexe audits, maar bestaan uit een lichte zorgvuldige toets die elke drie jaar wordt herhaald. De certificaten worden afgegeven op basis van de door bedrijven of overheden zelf aangeleverde duurzaamheidsgegevens die door geselecteerde ingenieursbureaus worden beoordeeld. Deze onafhankelijke assessoren hanteren een methodiek die jaarlijks wordt gevalideerd door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Dankzij deze werkwijze wordt de deskundigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Indicatoren

Alle aspecten die komen kijken bij de productiefase, de gebruiksfase en de circulariteit worden volgens de methodiek samenhangend beoordeeld. Alle indicatoren tellen mee!

productiefase

  • Transport
  • Materiaalsamenstelling
  • Bedrijfsvoering

gebruiksfase

  • Gebruiksduur
  • Onderhoud
  • Duurzaamheid tijdens gebruik

circulariteit

  • Circulariteit