Nieuws

Een groot aantal organisaties onderschrijft de doelstelling om de Nederlandse tuinen gezamenlijk sneller te vergroenen. ’Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ is de overkoepelende slogan om aandacht te vragen voor minder steen en meer groen in tuinen. Deze groene organisaties zetten zich al in voor dit doel en door onder één noemer de krachten te bundelen én samen te werken in twee campagnes verwachten zij een versnelling te weeg te brengen.

‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’

Nieuws

Een groot aantal organisaties onderschrijft de doelstelling om de Nederlandse tuinen gezamenlijk sneller te vergroenen. ’Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ is de overkoepelende slogan om aandacht te vragen voor minder steen en meer groen in tuinen. Deze groene organisaties zetten zich al in voor dit doel en door onder één noemer de krachten te bundelen én samen te werken in twee campagnes verwachten zij een versnelling te weeg te brengen.

Een groener Nederland begint in je eigen tuin

Met meer groen in de tuin en de straat wordt de overlast beperkt die de klimaatverandering veroorzaakt zoals hitte, droogte en wateroverlast door piekbuien. Meer groen is bovendien goed voor de biodiversiteit en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor vogels, vlinders bijen en andere beestjes in de tuin.

Bijzondere samenwerking

In De Tuinen van Appeltern is deze bijzondere samenwerking van een aantal uiteenlopende partijen bekrachtigd. De organisaties zetten zich, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in om meer groen in tuinen te bevorderen. Dit doen zij met een gezamenlijke campagne in 2021 en 2022, die bestaat uit diverse activiteiten van de deelnemende organisaties. Deze activiteiten worden met elkaar verbonden door gebruik te maken van de hierboven genoemde slogan. De activiteiten worden aangekondigd op de website NLvergroent.nl.

Minister onderschrijft doelstelling

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW onderschrijft de doelstelling van ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’: “Ik ben heel blij om te zien dat we door het bundelen van onze krachten in deze coalitie echt mensen tot actie aanzetten om Nederland groener en klimaatbestendiger te maken. Kijk maar naar de tegelteller van het NK Tegelwippen: al meer dan 500.000 tegels zijn verruild voor groen. Dat is een prachtig resultaat waar we allemaal aan hebben bijgedragen. Dit is overigens ook hard nodig, want de gevolgen en overlast van hitte, droogte en hoosbuien merken we steeds vaker. Iedere steen die eruit gaat en voor groen wordt vervangen, is winst.”

Tuinbezitters

De campagnes onder de noemer van ’Een groener Nederland begint in je eigen tuin’, sluiten nauw op elkaar aan, waarbij de accenten in het voorjaar – naast het plezier van tuinieren – meer op duurzaam onderhoud en voorkomen van plagen en onkruid komen te liggen en in het najaar meer op de aanplant. Tijdens de campagnes krijgen tuinbezitters tuintips zoals ‘de juiste plant op de juiste plaats’ maar ook hoe je kunt afkoppelen en waar je informatie kunt krijgen.

Campagnes

In de campagne De Maand van het Vergeten Plantseizoen – die in de maand oktober plaatsvindt – wordt aandacht gevraagd voor het najaar als plantseizoen. Het najaar is vanwege verschillende redenen de beste tijd voor werkzaamheden in de tuin. Zo is de bodem nog warm na de zomer en slaan de planten beter aan. De grond heeft meer tijd om zich aan de wortels te plakken en de wortels hebben meer tijd om zich te ontwikkelen. Het doel van de voorjaarscampagne De Week van de Groene Tuin (12 t/m 18 april 2022) is tuinbezitters stimuleren hun eigen tuin en eigen straat (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Vanaf De Week van de Groene Tuin tot aan de Maand van het Vergeten Plantseizoen kunnen gemeenten weer meedoen met het NK Tegelwippen om samen met hun inwoners Nederland te vergroenen.

Bekijk hier de samenwerkingspartners.