Nieuws

Heijmans beschrijft zichzelf als maker van een gezonde leefomgeving. Met Harwil de Jonge, directeur Vastgoed bij deze landelijke bouwer, spraken we over deze strategie, de toepassing van de NL Gebiedslabel-methodiek en natuurinclusief bouwen. Het interview is in het jongste nummer van GWW Totaal verschenen.

Met NL Greenlabel bouwt Heijmans aan gezonde leefomgevingen

Nieuws

Heijmans beschrijft zichzelf als maker van een gezonde leefomgeving. Met Harwil de Jonge, directeur Vastgoed bij deze landelijke bouwer, spraken we over deze strategie, de toepassing van de NL Gebiedslabel-methodiek en natuurinclusief bouwen. Het interview is in het jongste nummer van GWW Totaal verschenen.

In het interview gaat De Jonge onder meer in op de samenwerking die is opgezet met NL Greenlabel. Als onderdeel van hun strategie om gezonde leefomgevingen te maken, heeft Heijmans de doelstelling geformuleerd dat in 2023 alle solitaire gebiedsontwikkelingen met een NL Gebiedslabel A worden beoordeeld. Dit houdt in dat externe assessoren volgens een wetenschappelijk gevalideerde methodiek op verschillende momenten in het proces de plannen en uiteindelijke realisatie beoordelen. Heijmans streeft steeds naar de hoogst haalbare score.

“De samenhangende methodiek van NL Greenlabel helpt om bepaalde thema’s vanaf de prille ontwerpfase te agenderen en daarop te sturen,” stelt De Jonge. “Zo komt de doelstelling om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving sneller in zicht. Daarnaast kunnen we op die manier richting gemeentes, waterschappen en toekomstige bewoners rekenschap afleggen.”

“Op dit moment ontwikkelen en realiseren we een drietal showcaseprojecten, waaronder de nieuwbouwwijk Maanwijk in Leusden. Elk van de projecten heeft een andere insteek, bij Maanwijk gaat het om sociale cohesie met inzet van slimme technologie, zoals deelmobiliteit, domotica en buurt-apps. We zijn trots dat het definitieve ontwerp, waarin groen tevens een belangrijke rol speelt, met een A-label is beoordeeld.”

Natuurinclusief Bouwen

“Ik vind het overigens wel opvallend dat wij de enige  bouwende ontwikkelaar zijn die de NL Gebiedslabel-methodiek toepast. De procestool leent zich uitstekend om belangrijke thema’s op samenhangende wijze tijdig in het proces te agenderen. Uiteindelijk realiseren wij maar een klein gedeelte van het woningbestand in Nederland. Als andere partijen dit ook zouden doen, zou je echte robuuste groene verbindingszones kunnen realiseren.”

“Vandaar ook dat wij ons hebben geschaard achter het manifest Bouwen voor Natuur dat door Natuur & Milieu, De Vogelbescherming en NL Greenlabel onlangs is geïnitieerd. Om echte stappen en impact in Nederland te maken hebben we schaal nodig. Dat kan alleen als alle partijen hun spreekwoordelijke steentje bijdragen. Laten we natuurinclusief bouwen standaard onderdeel worden van onze ontwerpopgaves, om zo nieuwe structuren te realiseren, verbindingen te herstellen en te komen tot een weerbaar ecosysteem. Door natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen zal iedereen er ook echt mee aan de slag moeten. Op dit moment is het nog te vrijblijvend.”

Lees het hele interview hier!