Nieuws

Steeds meer landschapsarchitecten, eigenaren en terreinbeheerders zijn op zoek naar verantwoord geproduceerd groen voor de leefomgeving. Om in die behoefte te voorzien hebben Stichting Steenbreek en NL Greenlabel meegewerkt aan een handig overzicht met leveranciers en kwekers uit het netwerk.

Overzicht van gebiedseigen gifvrij plantgoed beschikbaar

Nieuws

Steeds meer landschapsarchitecten, eigenaren en terreinbeheerders zijn op zoek naar verantwoord geproduceerd groen voor de leefomgeving. Om in die behoefte te voorzien hebben Stichting Steenbreek en NL Greenlabel meegewerkt aan een handig overzicht met leveranciers en kwekers uit het netwerk.

Onze gewaardeerde partner en bollenteler JUB Holland nam tijdens onze meest recente partnerdag het initiatief tot een overzicht van een aantal duurzame kwekers uit het netwerk van NL Greenlabel. Deze kwekers staan garant voor gifvrij plant- en zaadgoed uit Nederland dat de biodiversiteit verrijkt en de leefomgeving opfleurt. De gratis gids is gericht op gemeenten, terreinbeheerders en andere belanghebbenden en is als download en online document beschikbaar.

Ter inleiding schreven NL Greenlabel en Stichting Steenbreek het volgende:

“Met de toenemende verdichting en verharding  in de stad, komt de natuur steeds meer in de verdrukking. De steden worden daardoor heter.

Gelukkig zien we ook een beweging ontstaan waarin het belang van groen in de stad toeneemt en juist wordt toegevoegd aan de stad op gebouwen, in parken, straten en tuinen. Terwijl groen in het verleden vaak als sluitpost werd beschouwd, is het steeds vaker een randvoorwaarde voor een geslaagde projectontwikkeling of revitalisatie.

Dat is een prachtige ontwikkeling, toch moeten we op onze hoede blijven. Bij de kweek zien we nog te vaak dat er bestrijdingsmiddelen aan te pas komen, er te weinig aandacht bestaat voor inheemse soorten en de transportwegen lang zijn met het oog op de herkomst van het uitgangsmateriaal.

Ook is het belangrijk om voor diversiteit van inheemse soorten te kiezen en vooruit te lopen op klimaatextremen. Zonder aandacht voor deze zaken zal de meerwaarde van vergroening klein blijven.

De kwekers, van bloembollenkwekers tot laanboomkwekers, en leveranciers in deze brochure laten zien dat het anders kan. Ze staan voor gifvrij plant- en zaadgoed uit Nederland dat de biodiversiteit verrijkt en de leefomgeving opfleurt. Daar heeft iedereen baat bij!”