Nieuws

Al 100 jaar is Stadswerk hét platform waar leden samen zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte van morgen, overmorgen én vandaag. Het is daarom geheel terecht dat de organisatie afgelopen juni een koninklijke onderscheiding op de borst kon spelden. Om het honderdjarige bestaan te vieren en te laten zien waar Stadswerk voor staat, werd een glossy uitgebracht. Het resultaat, 'Toekomstland', is een prachtig visitekaartje. NL Greenlabel-oprichters, Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, droegen ook een stukje bij.

Toekomstland: een balanceer-act van mens en natuur

Nieuws

Al 100 jaar is Stadswerk hét platform waar leden samen zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte van morgen, overmorgen én vandaag. Het is daarom geheel terecht dat de organisatie afgelopen juni een koninklijke onderscheiding op de borst kon spelden. Om het honderdjarige bestaan te vieren en te laten zien waar Stadswerk voor staat, werd een glossy uitgebracht. Het resultaat, 'Toekomstland', is een prachtig visitekaartje. NL Greenlabel-oprichters, Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, droegen ook een stukje bij.

‘Hoe ziet Nederland er in 2120 uit?’ Met deze vraag stuurde de redactie van Stadwerk Nico en Lodewijk op pad. Ze kwamen terug met een visie op de verhouding van natuur en mens in het 21-ste eeuwse Nederland. Een voorproefje:

“Natuur en stad zijn geen tegengestelden. Sterker nog; de één levert – gratis en voor niks – zijn ecosysteemdiensten aan de ander. In onze visie lopen ze in het dichtbevolkte Nederland in elkaar over waardoor de natuur de stad binnen komt om haar diensten, zoals schaduw, bestuiving en luchtzuivering, te leveren. De mens is te gast in het landschap.

Oriënteren op waarde

Deze zaken staan niet op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van een samenhangend geheel waarin waardes zoals gezondheid, sociale cohesie en biodiversiteit voorop staan. Pas als de waardes een integraal onderdeel vormen van de gehele planvorming, van ontwerp tot aan realisatie, kan de stad van de toekomst daadwerkelijk groen, levendig en inclusief worden. Dit betekent ook dat iedereen moet zijn aangehaakt, van architect tot hovenier. Net als in een ecosysteem is elk schakel essentieel.

Twee vooruitzichten

Zolang de natuur ondergeschikt blijft aan onze welvaart, zal er niets veranderen. Dan laten we onze kinderen achter in een wereld met een uitgeput landschap dat in 2120 niet is voorbereid op een stijgende zeespiegel, extreme hittegolven, plagen, stormen, overstromingen en andere ellende. De natuur wint uiteindelijk, goedschiks of kwaadschiks.

Integreren we het welzijn van de natuur en onze behoeftes, dan duiken allemaal prachtige kruisbestuivingen op die ons niet alleen beter voorbereiden op een grimmiger klimaat, maar daarnaast het welbevinden, de volksgezondheid, innovatiekracht en biodiversiteit stimuleren. Hoe het eruit zal zien, weten we niet precies, maar dat het spectaculair zal zijn, daar zijn we van overtuigd.”

Het hele stuk lees je hier.