Nieuws

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.

Bouwers en banken: ‘Verplicht groene maatregelen bij woningbouw’

Nieuws

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.

Het manifest is ondertekend door diverse partijen. Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland. Ook Nederlands grootste bouwbedrijven Volkerwessels, Ballast Nedam, BAM Wonen en Heijmans onderschrijven de oproep, evenals belangrijke financiers zoals ABN Amro en De Volksbank. ‘De politiek krijgt een manifest aangeboden, waar bouwers, natuur- en milieubeschermers en stedenbouwkundigen zich achter scharen. Daar zijn we trots op. Onze gedeelde conclusie is dat we regelgeving nodig hebben om vaart te maken. Het nieuwe kabinet kan hier zo mee aan de slag’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Bouwers en ontwikkelaars

De opstellers van het manifest willen een ‘natuurstandaard’ voor nieuwbouw. Omdat maatregelen voor natuur nu niet verplicht zijn, zit ‘natuur’ meestal niet in de aanbestedingseisen. Dit is heel nadelig voor bedrijven die wél aandacht besteden aan duurzaamheid en ecologie in hun voorstel. ‘Of een project de natuur in de stad versterkt of bedreigt, hangt nu af van de inzet van bedrijven en de eisen van een gemeente. We hebben behoefte aan eenduidige regelgeving om een level playingfield te krijgen en er zeker van te zijn dat mens en natuur in harmonie kunnen samenleven’, aldus Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development.

Nieuwe kansen met nieuwbouw

Corona heeft mensen nog meer doen beseffen hoe belangrijk de natuur dichtbij huis is. Maar helaas ontstaat er voor steeds meer dieren en planten gebrek aan ruimte en voedsel in steden. Het merendeel van de vogelsoorten dat kenmerkend is voor de stad, gaat in rap tempo achteruit. ‘Nieuwbouwwijken geven ons de kans de natuur weer terug te halen naar de stad. Door wijken te ontwerpen met plekken om te broeden, voedsel te vinden en te schuilen. En door groene verbindingen aan te leggen met andere delen van de stad. Kijk naar een wijk als Berckelbosch in Eindhoven, waar een ecologisch verbindingszone wordt aangelegd en in iedere woning een huismus kan broeden’ aldus Fred Wouters,  directeur Vogelbescherming Nederland.

Bouwstenen

De coalitie beschrijft drie groene ‘bouwstenen’ die in ieder bouwproject een plek moeten krijgen. 
* Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in gevels en daken, voor soorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis.
* Natuur rondom de woning: groene daken, groene gevels, natuurlijke tuinen. Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op.
* Natuur in de buurt: parken en perken in iedere wijk, met daartussen verbindingsroutes voor dieren.

Rol NL Greenlabel en partners

Dit manifest is mede geïnspireerd door het succes van onze breed gedragen oproep aan minister Carola Schouten (LNV) om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. Op deze oproep reageerde de minister met een uitgebreide Kamerbrief waarin ze stelt dat ze ‘natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar wilt maken.’ Sindsdien zijn verschillende moties over natuurinclusief bouwen in de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Recent hebben Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) een initiatiefnota Groen in de Stad aan demissionair minister Schouten overhandigd waarin natuurinclusief bouwen een prominente rol speelt.

Het partnernetwerk van NL Greenlabel bestaat uit een bont gezelschap van hoveniers en leveranciers van producten voor de buitenruimte die zich allemaal scharen achter de missie om Nederland groener en levendiger te maken. Voor elke bouwsteen uit het manifest hebben ze een oplossing, of het nu gaat om faunavoorzieningen, groene daken, natuurlijke tuinen of ontwerp en aanleg van hele parken. Dit manifest wordt door het gehele netwerk onderschreven. Wij zijn er klaar voor!

Ook ondertekenen? Stuur dan een mail naar Oskar van Megen: o.vanmegen@natuurenmilieu.nl.

Wat is natuurinclusief bouwen?
Natuurinclusief bouwen is het creëren van een meerwaarde voor biodiversiteit bij het bouwen ten opzichte van de situatie daarvoor. Te denken valt aan faunavoorzieningen, groene daken en gevelbeplanting en het realiseren van ecologische verbindingszones. Dit draagt bij aan een prettig leefklimaat voor mens én dier. Zie voor meer informatie onze blog ‘Natuurinclusief bouwen: maar hoe dan?’