Nieuws

Natuurinclusief bouwen is natuurversterking op en om een gebouw. Of, zoals partner Natuurinclusief het definieert: natuurinclusief bouwen is het creëren van een meerwaarde voor biodiversiteit bij het bouwen ten opzichte van de situatie daarvoor. Te denken valt daarbij aan faunavoorzieningen, groene daken, gevelbeplanting en het realiseren van ecologische verbindingszones. Dit draagt bij aan een prettig leefklimaat voor mens én dier.

Natuurinclusief bouwen: maar hoe dan?

Nieuws

Natuurinclusief bouwen is natuurversterking op en om een gebouw. Of, zoals partner Natuurinclusief het definieert: natuurinclusief bouwen is het creëren van een meerwaarde voor biodiversiteit bij het bouwen ten opzichte van de situatie daarvoor. Te denken valt daarbij aan faunavoorzieningen, groene daken, gevelbeplanting en het realiseren van ecologische verbindingszones. Dit draagt bij aan een prettig leefklimaat voor mens én dier.

De interesse in deze ecologische benadering is groeiende. Vorig jaar werd de prijsvraag Bouwen Plus Biodiversiteit uitgeschreven door netwerkorganisatie DuurzaamDoor voor het project dat deze benadering het beste wist om te zetten. Kerckebosch, een nieuwbouwwijk bij Zeist, ging er met de prijs vandoor omdat natuur een dragend onderdeel wordt van deze wijk. Utrechts Landschap, de beheerder van het omliggende Zeisterbos, werd immers intensief betrokken bij de ontwikkeling. Boodschap: het kan wel als alle neuzen de goede kant opstaan.

Daar houdt het niet op. Midden juni 2020 heeft de bouwsector natuurinclusief bouwen zelf op de agenda gezet. Bouwend Nederland, NVB Bouw en de NEPROM lanceren het platform ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN). Binnen het KAN-platform gaan gemeenten, corporaties, beleggers, projectontwikkelaars en bouwers kennis delen over klimaatadaptieve en natuurinclusieve projecten. Tot 24 juli is het mogelijk om een project aan te leveren. NL Greenlabel zit in de stuurgroep. 

Ook wachten we nog steeds gespannen op een reactie vanuit het kabinet op onze oproep om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. De oproep is ondertekend door een brede coalitie, van grote bouwers en groenbeheerders tot natuurorganisaties. Wie de brief nog een keer wil doorlezen, vindt deze hier. *

Hoe dan?

Leuk, maar hoe ontwikkel je dan natuurinclusief?

  • Nico Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel, stelde een achttal richtlijnen op.
  • Er zijn vele informatieve en bruikbare factsheets beschikbaar. We hebben ze netjes op een rij gezet.
  • www.bouwnatuurinclusief.nl is een uitgebreide gebruikersvriendelijke website waar informatie netjes is voorbereid voor verschillende doelgroepen. Een kijkje waard!
  • Tijdens onze NL Greenlabel Webinar #1 stond natuurinclusief bouwen volop in de belangstelling. Ook schreef partner Jarno Beijk van ecologisch adviesbureau Natuurinclusief een prachtig artikel over dit thema.
  • De Checklist Groen Bouwen geeft advies op maat waarmee iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker kan maken.
  • Een andere handzame checklist is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Volgens KNNV moeten ontwikkelaars ten minste twintig van de voorgestelde veertig maatregelen toepassen in het ontwerp om natuurinclusief te bouwen.
  • Groene daken zijn dankzij de koelende, geluidswerende en biodiversiteitsversterkende effecten een prachtige toevoeging aan elk gebouw. Een handzaam en informatief document met veel aandacht voor biodiversiteit is hier te vinden.
  • De VHG heeft samen met Kim van der Leest uit onze Wetenschappelijke Raad een prachtig inspirerend handboek voor het Levende Gebouw opgesteld.
  • Architect Daan Bruggink was onlangs gastredacteur bij Stedebouw en Architectuur waar hij een heel nummer aan Circulair Bouwen (2/2020) wijdde. Natuurinclusief bouwen komt ook volop aan bod, waaronder in een inspirerend stuk over wildopvang Avolare.
  • Vele partners bieden faunavoorzieningen aan. Kijk eens bij Buginn, www.bijenhotelkopen.nl, Faunus en Vivara Pro.

* Ondertussen heeft minister Carola Schouten (LNV) in een brief van 17 juni 2020 aangegeven dat ze “natuurinclusief bouwen gangbaar wil maken”. Om dit in gang te zetten is ze voornemens om in gesprek te gaan met de ondertekenaars van de brief.