Nieuws

Iedereen rept over het belang van groen in de stad. Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk? Welke maatregelen zijn dan effectief? En wat is precies het te verwachten effect? Een toenemend aantal overzichtelijke en openbaar toegankelijke factsheets geeft antwoord op deze belangrijke vragen. NL Greenlabel biedt overzicht.

Laten we bij de feiten blijven: Factsheets over Stadsgroen

Nieuws

Iedereen rept over het belang van groen in de stad. Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk? Welke maatregelen zijn dan effectief? En wat is precies het te verwachten effect? Een toenemend aantal overzichtelijke en openbaar toegankelijke factsheets geeft antwoord op deze belangrijke vragen. NL Greenlabel biedt overzicht.

Stichting de Groene Stad

Er zijn grofweg drie belangrijke aanbieders van factsheets. Allereerst heeft Stichting de Groene Stad een vijftal prachtige factsheets per domein gemaakt: algemeen (pdf: 812 kB), wonen (pdf: 842 kB), werken (pdf: 758 kB), zorg (pdf: 796 kB), leren (pdf: 861 kB). Daarbij zijn allerlei beschikbare onderzoeksgegevens over de meerwaarde van groen verzamelt, waarbij met name de positieve effecten op gezondheid in het oog springen. Zo toonde een onderzoek in Toronto aan dat tien extra bomen per stratenblok ervoor zorgen dat leeftijdgerelateerde gezondheidsklachten gemiddeld zeven, ja zeven, jaar later optreden. Ook de geestelijke gezondheid wordt positief beïnvloed: dementie, depressie en ADHD komen beduidend minder voor in groenere wijken.

WUR over Belang van Bomen

Wageningen University publiceerde vier factsheets waarin onderzoek is verzameld naar het effect van (met name) bomen op de omgeving. De factsheets beschrijven de effecten van bomen (en ander stedelijk groen) op de waterhuishouding (pdf: 597 kB), klimaat en temperatuur (689 kB), de biodiversiteit (pdf: 926 kB) en de luchtkwaliteit (762 kB). Zo blijkt dat bomen uitstekende watermanagers, parasols, dampmachines, stofvangers, nectarbronnen, nestgelegenheden,  geluiddempers en windvangers zijn. Met andere woorden: bomen zijn onmisbaar, zeker in een tijd waar er door experts een directe link wordt gelegd tussen luchtkwaliteit en de gevaren van COVID-19.

Provincie Gelderland

Begin 2020 heeft de Provincie Gelderland drie prachtige factsheets over biodiversiteit en klimaatadaptatie beschikbaar gesteld. Deze vormen een waardevolle aanvulling op de al bestaande factsheets. De factsheets van de Provincie Gelderland bieden op gebiedsniveau een overzicht van mogelijke maatregelen en de baten van die maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Immers, maatregelen voor klimaatadaptatie vallen vaak samen met versterking van biodiversiteit. Er zijn factsheets voor woonwijken (pdf: 3 MB), bedrijventerreinen (pdf: 3,9 MB) en winkelcentra (pdf: 3,9 MB). Niet alleen worden de baten en kosten van de maatregelen in overzichtelijke tabellen weergegeven, ook helpen infographics en foto’s om een indruk te krijgen van een mogelijke realisatie. Als NL Greenlabel zijn we blij dat we mochten bijdragen aan de inhoud van deze factsheets!