Nieuws

Vincent Nederpel (Heijmans) over rol van biodiversiteit voor gezonde leefomgeving

Nieuws

https://pixabay.com/nl/photos/jongen-spelen-bladeren-herfst-kind-1209964/

Vincent, je bent Adviseur Landschap en Ecologie binnen Heijmans. Kun je in grote lijnen aangeven wat deze rol inhoudt?

Enerzijds zorg ik voor de handhaving van de Wet Natuurbescherming bij projecten, het tijdig handelen en het aanvragen van ontheffingen. Daarnaast word ik steeds vaker vroeg in het proces betrokken om te adviseren hoe natuur kan worden ingezet met het oog op bijvoorbeeld klimaatadaptatie, plaagbestrijding en welzijn. Het vergt immers kennis om bijvoorbeeld op de juiste plek de juiste beplanting in te zetten, versnippering te voorkomen, logische en haalbare doelsoorten te kiezen of de juiste ambitie vast te stellen. Als Heijmans hebben we de doelstelling geformuleerd om een gezonde leefomgeving te creëren, daar speelt biodiversiteit toenemend een belangrijke rol in.

Hoe draagt groen vanuit jouw optiek bij aan een gezonde leefomgeving?

Op allerlei manieren. Groen is gezond, er zijn allerlei onderzoeken die dat bevestigen. Het nodigt ook uit tot beweging en leidt tot een verhoogd welbevinden. Daarnaast hebben zaken als biophilic design een aangetoond positief effect op de gebruiker van het gebouw. Verder is groen, met name bomen, essentieel op hete dagen voor schaduw en evaporatie. We kunnen echt niet zonder natuur.

Bij NL Greenlabel merken we dat er steeds meer aandacht voor milieuproblematiek en oplossingsrichtingen ontstaat. Kun je dat merken in je werkzaamheden?

Het is inderdaad waar dat we veel te ver van de natuur zijn af komen te staan waardoor we ons allerlei problemen op de hals hebben gehaald. Het besef groeit dat we daar iets aan moeten doen, we zijn immers een onderdeel in een groot ecologisch netwerk. Dat groen in onze leefomgeving bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen, is een voortschrijdend inzicht dat je mooi kunt aflezen aan grote nieuwbouwwijken die in verschillende fases worden opgeleverd. Hoe jonger de delen van de wijk zijn, hoe beter het groen is geïntegreerd, hoe hoger de kwaliteit en hoe meer ecosysteemdiensten het levert. Mooie voorbeelden zijn Westergouwe en Hooghkamer waar jullie ook bij betrokken zijn. Daar werk ik aan mee, zodoende merk ik ook in mijn werk dat we ons als maatschappij in een transitiefase bevinden. De komende jaren zal er nog veel veranderen.

Jaren geleden was ik betrokken bij een project waar Nico [Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel – red.] ook aan meewerkte. Toen verkondigde hij al dat het gebouw te gast is in een landschap. Dat klonk velen toen vreemd in de oren, maar tegenwoordig wordt deze ecologische zichtwijze steeds breder gedragen, ook onder mijn collega’s. Als je echt leert op gebiedsniveau te kijken, dan krijg je ook oog voor de ecosystemen. Eigenlijk is het dan kinderlijk eenvoudig.

In 2018 tekende Heijmans een raamovereenkomst met NL Greenlabel. Heijmans heeft daarnaast de ambitie uitgesproken dat in 2023 alle projecten aan de hoogste eisen van het NL Gebiedslabel A moeten voldoen. Heeft dat invloed op je werkzaamheden?

In het begin was het van beide kanten zoeken hoe we de samenwerking het beste invullen. Ondertussen merk ik dat we elkaar steeds beter weten te vinden zodat we op het juiste moment de juiste mensen aan tafel kunnen zetten. Jullie werken eerder op ambitieniveau, ik zorg ervoor dat de ambities ook op een goede manier worden gerealiseerd. Dat is mooi, zo versterken we elkaar als ambassadeurs van de ecologische bril. Waar het kan, wil ik dat onze activiteiten juist bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit in het gebied waar we actief zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat mogelijk is.

Meer weten over een gezonde leefomgeving voor mens en natuur? Lees het interview met Jolanda Maas, lid van onze Wetenschappelijke Raad van Advies, over het effect van natuur op gezondheid.