Nieuws

Intentieverklaring NL Greenlabel en Building for Good

Nieuws

Afgelopen maand ondertekenden NL Greenlabel en Building for Good een intentieverklaring om samen te werken. Twee bedrijven met dezelfde energie om de bebouwde en groene omgeving toekomstbestendig te maken. We ontzorgen opdrachtgevers door een gebiedsgerichte aanpak waarbij gebouw en buitenruimte samenkomen. Een en ander middels een integrale aanpak waarbij innovaties, onder meer juridische innovaties, een centrale rol spelen. Hierbij worden de partnernetwerken van NL Greenlabel en Building for Good optimaal ingezet. 
 
We kijken uit naar mooie projecten waarin we elkaar kunnen versterken om zo extra impact te maken!