Nieuws

CROW, Platform31 en NL Greenlabel doen, in opdracht van de ministeries LNV en BZK, onderzoek naar de werkwijze van gemeenten bij het vergroenen van steden en gemeenten. Hiervoor is de hulp van ecologen gevraagd. Wie doet er mee?

Onderzoek onder stadsecologen

Nieuws

CROW, Platform31 en NL Greenlabel doen, in opdracht van de ministeries LNV en BZK, onderzoek naar de werkwijze van gemeenten bij het vergroenen van steden en gemeenten. Hiervoor is de hulp van ecologen gevraagd. Wie doet er mee?

Met deze verkenning willen we beter in beeld krijgen welke kennis nodig is voor een integrale aanpak voor het vergroenen bij gemeenten. Deze kennis moet aansluiten op de bijbehorende werkprocessen van betrokken professionals (zoals openbare ruimte, stedenbouwkundigen, verkeerskundige ontwerpers, gebiedsontwikkelaars, beheerders en stadsecologen). Daarbij willen we ook in beeld brengen welke kennis er al is, wat nog niet (in geschikte vorm) en wat daarvoor nodig is. Het thema vergroening van steden en gemeenten van dit onderzoek vergt namelijk een integrale aanpak wat betreft zowel inhoud als proces. De resultaten worden gebruikt om aanbevelingen te formuleren die aansluiten op de praktijk.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête!