Nieuws

Op 2 november tekenden Lodewijk Hoekstra, founder van NL Greenlabel, en Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een langdurige samenwerking waarbij beide synergie verkrijgen door de krachten, kennis en netwerk te bundelen.

Stichting Steenbreek en NL Greenlabel gaan samenwerken

Nieuws

Op 2 november tekenden Lodewijk Hoekstra, founder van NL Greenlabel, en Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een langdurige samenwerking waarbij beide synergie verkrijgen door de krachten, kennis en netwerk te bundelen.

Op 2 november, na afloop van de talkshow over het ‘Vergeten Tuinseizoen’ tekenden Lodewijk Hoekstra (rechts) en Roel van Dijk van Stichting Steenbreek de overeenkomst.

Naast het organiseren van gezamenlijke acties zoals de ‘Week van de groene tuin’ en ‘Het Vergeten Tuinseizoen’ voegt Stichting Steenbreek de producten van NL Greenlabel, zoals NL Gebieds– en Terreinlabel en Nationale Tuincheck, toe aan haar Groene Menukaart (activiteitenpakket) om zo in te spelen op de vraag vanuit de samenleving. Het doel hiervan is om te komen tot sterke coalities die overheden kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Stichting Steenbreek maakt in het verlengde van deze samenwerking gebruik van het partnernetwerk van NL Greenlabel, opgeleide experts, de innovatie en de wetenschappelijke onderbouwing waar door NL Greenlabel hard aan gewerkt wordt.

Complexe vraagstukken

Lodewijk Hoekstra liet na afloop van de talkshow weten zeer verheugd te zijn over deze strategische samenwerking met Stichting Steenbreek. ‘Deze bijzondere tijd waarin we als maatschappij geconfronteerd worden met complexe vraagstukken, vraagt om andere vormen van samenwerking waarin het collectieve belang centraal komt te staan in plaats van het individu. Door onze samenwerking ontstaat een krachtig netwerk van overheden, professionals, leveranciers/producenten, kwekers en kennisinstituten die elkaar sneller kunnen vinden. De uitdaging is groot, maar met het platform van Steenbreek en de tools van NL Greenlabel om duurzaamheid in de leefomgeving kwantificeerbaar te maken, zetten we een belangrijke stap naar een groenere en duurzamere wereld.’

Positieve grondhouding

Voorzitter Wout Veldstra van Stichting Steenbreek zegt dat Steenbreek en NL Greenlabel elkaar hebben gevonden in dezelfde positieve grondhouding tegenover de grote opgaven die er nu liggen. ‘We hebben allebei als organisatie veel enthousiasme om mensen te motiveren om zelf de handen uit de mouwen te steken en de problemen aan te pakken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in deze samenwerking tot mooie resultaten kunnen komen.’