Nieuws

Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 22 oktober het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding De Levende Openbare Ruimte in ontvangst genomen. Deze handleiding gaat over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen. NL Greenlabel heeft verschillende hoofdstukken voor haar rekening genomen en daarnaast actief meegedacht en partners betrokken.

Handleiding Levende Openbare Ruimte gepubliceerd

Nieuws

Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 22 oktober het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding De Levende Openbare Ruimte in ontvangst genomen. Deze handleiding gaat over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen. NL Greenlabel heeft verschillende hoofdstukken voor haar rekening genomen en daarnaast actief meegedacht en partners betrokken.

Het Handboek Levende Openbare Ruimte is een boekwerk vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige, gezonde en leefbare steden. Goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Over groen dat bijdraagt aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. De handleiding is in opdracht van VHG geschreven door Kim van der Leest en met medewerking van NL Greenlabel tot stand gekomen.

De handleiding is bedoeld om provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, landschapsarchitecten en groenprofessionals te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, aanleggen en beheren van levende openbare ruimten.

Integrale samenwerking en innovatie

VHG-directeur Egbert Roozen: “Met dit concept voor een levende openbare ruimte wil Branchevereniging VHG laten zien hoe groen kan worden toegepast in de bebouwde omgeving. Want niet alleen in tuinen en rondom, op en in gebouwen, maar ook in de openbare ruimte zijn tal van baten met groen te realiseren. In deze handleiding presenteren we daarvoor vele innovatieve oplossingen aan de hand van de 19 baten die met groen behaald kunnen worden. De lezer zal versteld staan van alle mooie en praktische voorbeelden die we laten zien in bijvoorbeeld parken, wijken winkelgebieden en bedrijventerreinen.”

Belang van integraliteit

Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter NL Greenlabel: “De kwaliteit van de leefomgeving komt steeds centraler te staan. Er is meer en meer aandacht voor de grote thema’s van deze tijd zoals klimaatverandering, biodiversiteit en bijvoorbeeld gezondheid. Met de beperkte ruimte die er is en de grote opgave om te verdichten wordt het ontwikkelen van een integrale aanpak steeds belangrijker. Dat betekent dat een multi-stakeholder benadering nodig is, functies gestapeld dienen te worden en waarde creatie centraal komt te staan.”

“De Handleiding Duurzame Levende Openbare Ruimte geeft handvatten hoe ambities te bepalen en ervoor te zorgen dat zowel de inrichting als het beheer van de openbare ruimte ook echt duurzaam wordt. NL Greenlabel kijkt met plezier terug op de intensieve samenwerking met de VHG en hoopt dat we in de toekomst vaker gaan optrekken. Samen kunnen we de waarde van groen en de hovenier/groenvoorziener naar een hoger niveau tillen”

Meer dan 500 praktijkvoorbeelden

Het uitgebreide boekwerk bevat meer dan 500 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met een toelichting, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. In de handleiding is veel aandacht voor het belang van de bodem en het behoud van gezonde bomen. Ook oplossingen tegen hittestress en multifunctionele wadi’s komen aan bod, evenals ecologische bermen. Daarnaast gaat de handleiding over beweegvriendelijke steden, drukte verdelen en stille plekken. En over ontwikkelingen zoals burgerparticipatie en deeltuinen. Steeds wordt daarbij het belang van vakkundige aanleg en professioneel beheer benadrukt.

Samenstelling

De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest, als een vervolg op de succesvolle handleidingen De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. Ook dit keer leverden vooraanstaande wetenschappers, landschapsarchitecten, groenprofessionals, gemeenten, provincies en diverse organisaties input. NL Greenlabel heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de thema’s Circulariteit en Aanbesteding en integrale processtappen.

Opzet

De informatie is handig geordend binnen negentien thema’s zoals water, temperatuur, luchtkwaliteit, biodiversiteit, geluid, circulair, bewegen en spelen, ontspannen, ontmoeten of voedsel. Om heel gericht de meerwaarden van groen te belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebied een mindmap toegevoegd. Van parken en begraafplaatsen tot winkelgebieden en industrie- en bedrijventereinen. De mindmaps geven een uitgebreid overzicht van de verschillende meerwaarden van groen en zijn goed te gebruiken in gesprekken met multidisciplinaire teams. Verder is er een mindmap over De Levende Openbare Ruimte in relatie tot certificeringen en de Sustainable Development Goals, zeer geschikt bij het bepalen van de ambities.

Het handboek kan op de site van VHG worden aangeschaft. Partners van NL Greenlabel kunnen het handboek tegen gereduceerd tarief aanschaffen. Informatie volgt.

Bekijk hier de gratis online versie.