Nieuws

Het is niet voor het eerst dat een dramatische teruggang in de biodiversiteit is vastgesteld. Toch zijn de resultaten van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), die deze week in Parijs werden gepresenteerd, van een ander kaliber. Allereerst omdat er nog nooit zo’n groot overkoepelend onderzoek naar biodiversiteit is gedaan, maar vooral omdat het nog nooit zo slecht was gesteld met de stand van de biodiversiteit als vandaag. Een miljoen soorten planten en dieren zijn de komende decennia gedoemd te verdwijnen als we nu niet handelen. De belangrijkste oorzaak is volgens het onderzoek het veranderend landgebruik door de mens.

Teruggang van biodiversiteit omkeren door natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Nieuws

Het is niet voor het eerst dat een dramatische teruggang in de biodiversiteit is vastgesteld. Toch zijn de resultaten van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES), die deze week in Parijs werden gepresenteerd, van een ander kaliber. Allereerst omdat er nog nooit zo’n groot overkoepelend onderzoek naar biodiversiteit is gedaan, maar vooral omdat het nog nooit zo slecht was gesteld met de stand van de biodiversiteit als vandaag. Een miljoen soorten planten en dieren zijn de komende decennia gedoemd te verdwijnen als we nu niet handelen. De belangrijkste oorzaak is volgens het onderzoek het veranderend landgebruik door de mens.

NL Greenlabel | voor vergroening van de leefomgeving

Veiligheidsnet van de mens

Tegelijk zien de onderzoekers speelruimte om de teruggang van ‘het belangrijkste levensondersteunende veiligheidsnet van de mens’ te keren. Ze benoemen verschillende beleidsmaatregelen voor verschillende soorten gebieden. Wat zijn de aanbevelingen voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling?

  • Bevorderen van ‘nature-based solutions’
  • Verbetering van de toegang tot parken en ander stedelijk groen
  • Duurzame productie en consumptie
  • Ecologische verbindingen binnen stedelijk gebied

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

De onderzoekers benadrukken dat dit een hele andere manier van denken en werken vergt. Ze hebben het daarbij over ‘transitional change’. We zien vanuit NL Greenlabel opvallende gelijkenissen met onze integrale NL Gebiedslabelmethodiek die de waarde van groen in relatie tot de biodiversiteit, het landschap en de mens in balans met de natuur als uitgangspunten neemt. Zo  stimuleren we natuurlijke oplossingen die op meerdere vlakken, en in de eerste plaats in ecologisch opzicht, waarde toevoegen. Bij het gebruik van materialen en producten geven we de voorkeur aan lokaal, bio-based en circulair. Ook op het gebied van ‘bodem en water’ en ‘energie en klimaat’ zien we meekoppelkansen ontstaan die bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit maar ook aan het klimaatakkoord. Met natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is het tij te positieve te keren.

Innovatieve en werkbare modellen

Terwijl de verontrustende berichten over de teloorgang van biodiversiteit zich opstapelen, zien we tegelijk veel serieuze, innovatieve en werkbare modellen ontstaan die de problematiek integraal benaderen. Deltaplan Biodiversiteit, de VN Duurzaamheidsdoelen, project Drawdown of de vorige week gelanceerde Natural Climate Solutions bieden enorme kansen voor mens en planeet. We zijn daarom hoopvol gestemd dat deze dramatische berichten tot de juiste acties leiden. NL Greenlabel heeft het juiste netwerk, kennis en instrumenten om natuurinclusieve gebiedsontwikkeling succesvol te implementeren.

Lees een uitgebreide samenvatting van de onderzoeksresultaten hier.