Drie meetmomenten

Bij de procedure om te komen tot een NL Gebiedslabel worden drie momenten van beoordeling onderscheiden:

  • Nulmeting/Indicatieve beoordeling
  • Beoordeling ontwerpfase
  • Beoordeling realisatiefase

Deze beoordelingen worden volgens het 4-ogenprincipe uitgevoerd door onafhankelijke assessoren van geselecteerde ingenieursbureaus. Zij dragen zorg voor de externe en onafhankelijke toetsing en advisering. De ervaren assessoren zijn in staat om leesbare auditrapporten met haalbare kansen en aanbevelingen op te stellen.

Quickscan

Daarnaast kunt u op elk moment van het proces een laagdrempelige NL Greenlabel QuickScan door de adviseurs van NL Greenlabel laten uitvoeren om snel kansen te bepalen. Ook kan de adviseur als onafhankelijke sparringpartner aan tafel schuiven om integrale duurzaamheid een stem te geven. Hiermee bent u in staat om uw project aantoonbaar naar een hoger plan te tillen voorbij het niveau van ‘goede bedoelingen’ en ‘experimenten’.