Stichting Eerlijk Buitenleven heeft als doel om op onafhankelijke wijze de integrale duurzaamheid van producten, planten en projecten meetbaar te maken. Daartoe beheert de stichting de modellen die NL Greenlabel daarvoor hanteert en stelt deze op basis van de informatie van de leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies jaarlijks vast. Alle producten, planten en projecten die met behulp van deze vastgestelde modellen worden beoordeeld, worden openbaar gemaakt.