Stichting Eerlijk Buitenleven heeft als doel om op onafhankelijke wijze de integrale duurzaamheid van producten, planten en projecten meetbaar te maken. Daartoe beheert de stichting de modellen die NL Greenlabel daarvoor hanteert en stelt deze op basis van de informatie van de leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies jaarlijks vast. Alle producten, planten en projecten die met behulp van deze vastgestelde modellen worden beoordeeld, worden openbaar gemaakt.

Bestuursleden

De Stichting Eerlijk Buitenleven is opgericht door NL Greenlabel. Het bestuur is onbezoldigd en komt x per jaar bijeen. Per 2020 bestaat het bestuur uit:

Wie?
voorzitter

Wie?
secretaris

Wie?
penningmeester

Wie?
lid

Wie?
lid

Wie?
lid