Nieuws

Mark Rotteveel is projectadviseur bij de Koninklijke Van Ginkel Groep en heeft de opleiding tot Ambassadeur Leefbare Stad gevolgd. We spraken met hem over zijn persoonlijke drijfveer en de enorme opgave om steden in hoog tempo te vergroenen.

Maak kennis met Mark Rotteveel, Ambassadeur Leefbare Stad

Nieuws

Mark Rotteveel is projectadviseur bij de Koninklijke Van Ginkel Groep en heeft de opleiding tot Ambassadeur Leefbare Stad gevolgd. We spraken met hem over zijn persoonlijke drijfveer en de enorme opgave om steden in hoog tempo te vergroenen.

Mark Rotteveel

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Mark Rotteveel en ik werk sinds 13 jaar voor de Koninklijke Ginkel Groep als projectadviseur en Ambassadeur Leefbare Stad. In mijn werk mag ik een breed scala aan opdrachtgevers inspireren over het duurzaam en groen inrichten van de buitenruimte, binnenruimte, dak en/of gevel. Daarbij ligt mijn focus op het benutten van ecosysteemdiensten die de natuur ons levert om met die ingrediënten leefbare en toekomstbestendige steden creëren. Noem het building with nature. Als opleiding heb ik de HBO Tuin- en Landschapsinrichting gevolgd. Daarna heb ik nog diverse cursussen en opleidingen gevolgd die betrekking hebben op integrale duurzaamheid, eco-engineering en nature based design.

Waarom heb je de cursus tot Ambassadeur Leefbare Stad gevolgd?

Inhoudelijk heb ik veel brede kennis over het vergroenen van steden, de baten daarvan en de manier waarop dit technisch gerealiseerd én duurzaam onderhouden kan worden. Dit geldt voor de verschillende groendisciplines die in steden toegepast worden, waaronder groene gebouwen (dak/gevel/interieur), natuurontwikkeling, bomen en klimaatadaptieve straat- en gebiedsinrichting.

Ik ben van mening dat we steden in hoog tempo moeten vergroenen om ze leefbaar te houden voor ons en voor alles wat om ons heen leeft. In mijn werk zocht ik al heel lang naar de sleutel om die overtuiging ook over te brengen op opdrachtgevers. De cursus tot Ambassadeur Leefbare Stad bood die sleutel. Naast een inhoudelijke verdieping (waarom en hoe?) ging de cursus voor een belangrijk deel over die persoonlijke motivatie en drijfveren. Het heeft mij veel handvatten gegeven om opdrachtgevers te inspireren tot het vergroenen van steden en daarnaast vanuit het perspectief van een opdrachtgever te leren kijken.

Is er een project waar je deze kennis al kon inzetten? 

Een project waar ik trots op ben is het project Transferro in Zwolle. Dat is het eerste project waar in de ontwerpfase het NL Terreinlabel is ontwikkeld en toegepast. Twee jaar later is het resultaat verbluffend. Van een verhard terrein met enkel stenen, gazon en grind is het omgevormd naar een biodivers ingericht terrein met allerlei soorten vegetaties, van inheemse kruidenvegetaties tot rijk bloeiende vaste plantvakken, eetbare / vruchtdragende planten en verschillende soorten hagen en bomen. En deze tuin wordt daardoor veel meer gebruikt door de medewerkers en bezoekers van Transferro die dit als een prettige omgeving ervaren.

Wil je ook een Ambassadeur Leefbare Stad worden? Bekijk dan onze speciale pagina over deze 9-daagse cursus of meld je direct aan bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In maart 2021 gaat de vijfde lichting alweer van start.