Nieuws

Marianne Greenall is procesregisseur bij Schoolpleinadvies en zodoende betrokken bij de herinrichting van schoolpleinen. Groene schoolpleinen, wel te verstaan, voor minder doet ze het niet. Zo kan ze haar passie voor groen doorgeven aan een volgende generatie.

Maak kennis met Marianne Greenall, Ambassadeur Leefbare Stad

Nieuws

Marianne Greenall is procesregisseur bij Schoolpleinadvies en zodoende betrokken bij de herinrichting van schoolpleinen. Groene schoolpleinen, wel te verstaan, voor minder doet ze het niet. Zo kan ze haar passie voor groen doorgeven aan een volgende generatie.

Kun je iets over je achtergrond vertellen?

Ik ben al zo’n 18 jaar professioneel betrokken bij de inrichting van buitenruimten. Dit heb ik in het verleden vooral op het gebied van buiten spelen gedaan, zowel in commerciële als maatschappelijke functies. Bij de inrichting van speelplekken, ontmoetingsplekken en schoolpleinen is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor een klimaatvriendelijke inrichting.

Waarom heb je besloten om de cursus Ambassadeur Leefbare Stad te volgen?

Op vragen over een klimaatvriendelijke inrichting wil ik inhoudelijk een goed antwoord bieden. Daarnaast merk ik dat de laatste jaren een integrale aanpak van project veel kansen biedt voor zowel de overheid als de gebruiker. Om daarin een goede adviseur en verbinder te zijn ben ik de cursus Ambassadeur Leefbare Stad gaan volgen.

Kun je de kennis in de praktijk toepassen?

Jazeker, ik pas de opgedane kennis van deze cursus dagelijks toe. Leuk om te vermelden dat Robert Smid (collega-Ambassadeur) mij op deze cursus heeft gewezen. Hij heeft mij overtuigd met de opmerking dat hij ook dagelijks de kennis toepast in zijn gesprekken en adviezen.

Voorbeelden die ik erg vaak gebruik zijn o.a. de mindmaps uit “de Levende Tuin”, het wijzen op de meerwaarde van een integrale aanpak in samenwerking met de overheid, het begrijpen en toepassen van wederzijdse afhankelijkheid. Nu ben ik veel meer een samenwerkingspartner in een project dan een externe adviseur.

Is er een duurzaam en natuurinclusief project waar je bijzonder trots op bent?

Zeker! De herinrichting van het klimaatadaptieve, educatieve Groen-Blauwe schoolplein van de Dr. H. Bavinckschool in het centrum van Dordrecht is een geslaagd project.

Vanuit de bestuursstichting was er een wens om alleen speeltoestellen te vervangen op het plein. Namens het team waren de wensen echter groter. Zij wilden meer natuur en groen op het plein, wilden meer schaduw, wilden buiten les kunnen geven, een moestuin in gebruik nemen en een wateroverlast probleem oplossen.

Met de ontwerper zijn gesprekken gevoerd om het ontwerp op deze wensen aan te passen. Tegels hebben plaatsgemaakt voor een natuurlijk en biodivers struinbos, een niet drainerende laag onder het plein is verwijderd, waardoor het waterprobleem is opgelost, bestaande bomen hebben meer ruimte gekregen om te kunnen groeien, extra bomen zijn toegevoegd, vogelhuisjes zijn opgehangen, een insectenhotel en een regenton zijn geplaatst. Ook zijn de kinderen verblijd met speeltoestellen van natuurlijk materiaal en een voetbalveld om lekker in beweging te blijven. Op een houten buitenpodium is ruimte gecreëerd voor een optreden, buitenles of presentatie in de buitenlucht. Als kers op de taart, zal ook nog een drinkwatertappunt worden toegevoegd aan het schoolplein om kinderen een gezonde leefstijl aan te leren.

Ik ben heel trots dat ik als procesbegeleider actief heb mogen bijdragen aan dit project. Een project waar door goede samenwerking en integraal werken veel meer gelukt is dan enkel het vervangen van speeltoestellen. Een project wat veel toevoegt aan een leefbare stad voor de kinderen, het team en Dordrecht.

Verder ben ik trots dat ik steeds vaker betrokken mag zijn bij duurzame nieuwbouwprojecten van scholen of multifunctionele centra. Hierbij probeer ik samen met partners de duurzame visie van de bouw door te vertalen naar een duurzame, klimaatvriendelijke en leefbare invulling van de buitenruimte.

Wil je ook een Ambassadeur Leefbare Stad worden? Bekijk dan onze speciale pagina over deze 9-daagse cursus of meld je direct aan bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In december 2020 gaat de vijfde lichting alweer van start.