Nieuws

Eind vorige week is het verbod op pesticiden (o.a. glyfosaat) opgeheven door het gerechtshof Den Haag, en mogen overheden en bedrijven dit weer gebruiken. Deze uitspraak is nog niet bindend, omdat de cassatietermijn en eventuele uitspraak van de Hoge Raad moeten worden afgewacht. idverde NL, Donker Groep, Dolmans Landscaping Group en Krinkels wachten dit niet af en blijven chemievrije onkruidbestrijding toepassen. Dit is beter voor milieu, mens en dier. Zij roepen andere groenbedrijven op om hetzelfde te doen.

Vier grootste groenbedrijven zweren chemische onkruidbestrijding af

Nieuws

Eind vorige week is het verbod op pesticiden (o.a. glyfosaat) opgeheven door het gerechtshof Den Haag, en mogen overheden en bedrijven dit weer gebruiken. Deze uitspraak is nog niet bindend, omdat de cassatietermijn en eventuele uitspraak van de Hoge Raad moeten worden afgewacht. idverde NL, Donker Groep, Dolmans Landscaping Group en Krinkels wachten dit niet af en blijven chemievrije onkruidbestrijding toepassen. Dit is beter voor milieu, mens en dier. Zij roepen andere groenbedrijven op om hetzelfde te doen.

onkruid of aanwinst


Een optimaal beeld creëren van schone straten en paden is voor het oog aantrekkelijk, maar voor milieu, mens en dier schadelijk. Door straten en paden chemisch te bestrijden, verdwijnt namelijk bijna 90% van het bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft het nadelige gevolgen. Wanneer het regent, trekken pesticiden in grondwater en plassen, meren en rivieren. Dieren en de mensen drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen.

Pesticiden werden met name vóór 2016 veel gebruikt voor het bestrijden van onkruid en plaagdieren. Denk hierbij aan het verwijderen van onkruid tussen tegels of het voorkomen van een insectenplaag bij planten. De afgelopen vier jaar heeft de groenbranche ingezet op verduurzaming van onkruidbestrijding door verschillende alternatieven te bedenken. Door slim te investeren is chemische onkruidbestrijding helemaal niet meer nodig. Het gebruik van vaste planten is hier een mooi voorbeeld van. Door de juiste soorten aan te leggen wordt onkruid onderdrukt. De kosten van het onderhoud gaan hierdoor omlaag en de beleving van het groen gaat omhoog. Chemievrij beheer met meer groenbeleving!

Daarnaast blijft het kabinet streven naar een pesticidevrij Nederland in 2030 en de vier marktleiders sluiten zich hier volledig bij aan. Wanneer chemische bestrijding wordt afgeschaft is dat niet alleen beter voor mens en dier, maar biedt het kansen voor een beter milieu. Door toekomstgericht te handelen, laten we de wereld beter achter. Door ons te richten op duurzame oplossingen bepalen wij wat er in de toekomst gebeurt.

NL Greenlabel onderschrijft dit standpunt van onze partners idverde NL, Donker Groep en Dolmans volledig. De afgelopen jaren zijn er vele technische en biologische innovaties op de markt verschenen om onkruid (‘kruid waar nog geen functie voor is gevonden’) en plagen te bestrijden. Teruggrijpen op chemie zou een enorme stap terug in de tijd zijn. We roepen de sector op om vast te blijven houden aan de chemievrije oplossingen en het voorbeeld van deze vier grootste hoveniers van Nederland te volgen!

Lees hier andere reacties vanuit de sector.