Nieuws

Om zijn kennis op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit in de leefomgeving te vergroten, volgde Thijs Rietveld de opleiding tot NL Terreinlabel Expert. Hij vertelt waarom hij deze opleiding aan iedere groenspecialist kan aanbevelen: “Het is een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, onze organisatie en voor mijzelf!"

Thijs volgde de opleiding NL Terreinlabel Expert:
“Van symptoombestrijding naar bronbestrijding”

Nieuws

Om zijn kennis op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit in de leefomgeving te vergroten, volgde Thijs Rietveld de opleiding tot NL Terreinlabel Expert. Hij vertelt waarom hij deze opleiding aan iedere groenspecialist kan aanbevelen: “Het is een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, onze organisatie en voor mijzelf!"

Natuurinclusieve leefomgeving

In het kort:

> Vestigingsleider Thijs Rietveld van hoveniersbedrijf Weverling Groenproviders streeft naar een optimale organisatie én is intrinsiek gemotiveerd om een duurzame bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving;

> Om zijn kennis over intergrale duurzaamheid te vergroten volgde hij de opleiding tot NL Terreinlabel Expert;

> Dankzij de NL Terreinlabel Expert is Weverling in staat opdrachtgevers beter te adviseren over de integrale aanpak van thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving.

Weverling.001

Weverling Groenproviders is een veelzijdig hoveniersbedrijf en als NL Professional een prominent lid van het partnernetwerk van NL Greenlabel. Het bedrijf geniet een goede reputatie als full-service groenpartner, gespecialiseerd in advies, ontwerp, realisatie en beheer van buitenruimtes. Met vestigingen in Monster, Den Haag, Rotterdam, en Alphen aan den Rijn is Weverling strategisch gepositioneerd om snel te reageren op de behoeften van hun voornamelijk zakelijke opdrachtgevers in de regio Zuid-Holland. 

Klimaatadaptatie

Thijs Rietveld is vestigingsleider bij Weverling Groenproviders en in die functie verantwoordelijk voor de operationele, technische en financiële resultaten van de vestiging Den Haag. Hij vertelt wat hem drijft: “Vanuit mijn bedrijfskundige kennis, gecombineerd met mijn groene achtergrond, wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Weverling-organisatie.” Naast zijn focus op de interne gang van zaken richt Thijs zijn blik ook nadrukkelijk naar buiten: “Ik ben intrinsiek gemotiveerd om antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatadaptatie.”

De NL Terreinlabel Expert opleiding geeft concrete handvatten om duurzame ingrepen meetbaar te maken en te monitoren via het Register Duurzame Leefomgeving.

 – Thijs Rietveld, vestigingsleider Weverling Groenproviders

Thijs Rietveld-Weverling

NL Terreinlabel Expert

Om zijn kennis op het gebied van duurzaamheid te vergroten, volgde Thijs de zesdaagse opleiding tot NL Terreinlabel Expert. “Deze opleiding geeft concrete handvatten om duurzame ingrepen volgens de methode van het NL Terreinlabel meetbaar te maken en vervolgens te monitoren via het Register Duurzame Leefomgeving,” legt hij uit. “Door steeds meer vanuit strategisch oogpunt naar natuurvriendelijke oplossingen te kijken, is mijn focus verschoven van symptoombestrijding naar bronbestrijding.”

Bronbestrijding

Volgens Thijs heeft de zesdaagse opleiding, die verzorgd wordt door IPC Academy, hem goed inzicht gegeven in de principes van integrale duurzaamheid . “Wat me vooral is bijgebleven, is het belang van het combineren van verschillende gebruiksfuncties voor de openbare ruimte en het denken vanuit een visie op bronbestrijding. Dit maakt voor mij echt het verschil tussen korte termijn oplossingen en natuurinclusieve, duurzame invulling van de buitenruimte. Daarnaast vond ik het erg interessant om inzicht te krijgen in wat de verschillende ecosysteemdiensten de samenleving kunnen brengen.”

Functies combineren

In de toekomst wil Thijs het NL Terreinlabel vaker gaan inzetten, onder meer door met klanten in gesprek te gaan over duurzaamheid. “Ik ben ervan overtuigd dat het toepassen van de opgedane kennis uit de NL Terreinlabel Expert opleiding een positieve impact heeft op mijn werk bij Weverling.” Ook voor de uitvoerende organisatie ziet hij voordelen van het integraal werken: “Door functies, zoals wonen, recreëren en werken te combineren, ontstaat een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte. Dat zie ik als toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, onze organisatie en voor mijzelf.”

Toegevoegde waarde

Thijs moedigt andere hoveniersbedrijven aan om meer met het NL Terreinlabel te doen. “Het NL Terreinlabel is een goed middel om een opdrachtgever inzichten te geven over de manier waarop thema’s als biodiversiteit, klimaat en gezondheid kunnen worden betrokken bij terreinontwikkeling. Met name in onze adviesdiensten kunnen wij een toegevoegde waarde zijn bij het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren én beheren van de leefomgeving.”

Meer weten over het NL terreinlabel en/of de opleiding NL Terreinlabel Expert? Neem contact op met Pieter van den Braak of kijk op nlterreinlabel.nl!