Nieuws

Om het woningtekort op te lossen wil de Rijksoverheid tot 2030 bijna één miljoen huizen extra bouwen. Maar ruimte is schaars en de regels om te bouwen worden steeds strenger. Als je als gebiedsontwikkelaar ook nog de ambitie hebt om natuurinclusief te bouwen, dan moet je op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen. Via NL Greenlabel kwam ontwikkelaar Heijmans uit bij Greenwall. De toepassing van een innovatieve geluidswal bij het project Vijfsluizen in Vlaardingen stelt Heijmans in staat zowel te voldoen aan de geluidsnormen van de overheid als aan de natuurinclusieve uitgangspunten van het NL Gebiedslabel. Een win-win situatie, die met hulp van NL Greenlabel tot stand kwam.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling dankzij Greenwall

Nieuws

Om het woningtekort op te lossen wil de Rijksoverheid tot 2030 bijna één miljoen huizen extra bouwen. Maar ruimte is schaars en de regels om te bouwen worden steeds strenger. Als je als gebiedsontwikkelaar ook nog de ambitie hebt om natuurinclusief te bouwen, dan moet je op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen. Via NL Greenlabel kwam ontwikkelaar Heijmans uit bij Greenwall. De toepassing van een innovatieve geluidswal bij het project Vijfsluizen in Vlaardingen stelt Heijmans in staat zowel te voldoen aan de geluidsnormen van de overheid als aan de natuurinclusieve uitgangspunten van het NL Gebiedslabel. Een win-win situatie, die met hulp van NL Greenlabel tot stand kwam.

In het kort:

> Gebiedsontwikkelaar Heijmans zocht een natuurinclusieve oplossing om geluidsoverlast voor de nieuwe wijk Park Vijfsluizen te reduceren;

> Via het partnernetwerk van NL Greenlabel kwam Heijmans uit bij leverancier Greenwall;

> Dankzij de innovatieve geluidswal van Greenwall kon Heijmans voldoen aan de geluidsnormen van de overheid én aan de natuurinclusieve normen van het NL Gebiedslabel.

logo-303x300-1

Park Vijfsluizen

De woonwijk Park Vijfsluizen in de gemeente Vlaardingen wordt ontwikkeld op een voormalig sportpark van Shell. Met dit project wil gebiedsontwikkelaar Heijmans haar visitekaartje afgeven op het gebied van toekomstbestendig bouwen. De natuurinclusieve woonomgeving, met vierhonderd duurzame, energiezuinige koop- en huurwoningen, wordt daarom volledig ontwikkeld met de natuur en het landschap als uitgangspunt. Het moet een groene en gezonde wijk worden, die rijk is aan biodiversiteit, met inheemse en uitheemse bomen en planten, fruitbomen, notenbomen, bloemrijke velden, plukweides en waterpartijen.

NL Gebiedslabel

Om de natuurinclusieve ambities te toetsen en te borgen laat Heijmans sinds enkele jaren alle bouwprojecten analyseren door NL Greenlabel. Steven Kamerling, senior procesmanager van NL Greenlabel, legt uit waarom: “Door te streven naar een NL Gebiedslabel A voor elke gebiedsontwikkeling verplicht Heijmans zich om een optimale bijdrage te leveren aan een zo groen en gezond mogelijke leefomgeving voor de toekomstige bewoners. Thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptatie spelen daarbij een belangrijke rol. Vanuit NL Greenlabel en ons netwerk van partnerbedrijven ondersteunen we Heijmans van harte met deze ambitie. Het sluit naadloos aan bij onze bedrijfsmissie om in 2030 de waarde van natuur in de leefomgeving verdubbeld te hebben.”

Aangezien Heijmans ook voor de gehele gebiedsontwikkeling van Vijfsluizen inzet op een A-label is de toepassing van Greenwall een logische keuze.

 – Steven Kamerling, senior procesmanager NL Greenlabel

Steven Kamerling

Geluidsoverlast

Hoewel er vanuit de bouwwereld en de politiek stemmen opgaan om natuurinclusief bouwen in bouwwetgeving te verankeren, zijn gebiedsontwikkelaars op dit moment niet verplicht om zo ver te gaan als Heijmans dat doet bij Park Vijfsluizen. Maar wie woningen wil bouwen langs een weg of dicht bij een industriepark, moet rekening houden met wettelijk vastgestelde geluidsnormen. Kamerling: “Voor Park Vijfsluizen, dat ingeklemd ligt in een druk gebied met rijkswegen, spoorwegen en de Rotterdamse haven, moet Heijmans alles uit de kast trekken om te voldoen aan het NL Gebiedslabel. De naastgelegen rijksweg A4 bijvoorbeeld zorgt dusdanig voor overlast, dat een geluidswal tussen de weg en de wijk noodzakelijk was om überhaupt te mogen bouwen.”

Greenwall logische keuze

Maar waar vind je een product dat niet alleen voldoende geluid dempt maar ook voldoet aan de duurzaamheidseisen van het NL Gebiedslabel? Kamerling: “Iedere gebiedsontwikkelaar of gemeente die bij ons aanklopt voor beoordeling van een terrein of gebied, wijzen we op onze product- en plantcatalogus voor de leefomgeving. Hierin hebben we allerlei natuurinclusieve innovaties voor de buitenruimte verzameld en gelabeld. De groene geluidswal van leverancier Greenwall is opgenomen in de catalogus en scoort met een A-label uitstekend op het gebied van integrale duurzaamheid. Aangezien Heijmans ook voor de gehele gebiedsontwikkeling van Vijfsluizen inzet op een A-label is de toepassing van Greenwall een logische keuze.”

Erik Muggen

Wij zijn partner geworden van NL Greenlabel omdat onze filosofie aansluit bij hun missie. Maar ook omdat het bedrijvennetwerk ons veel kansen biedt.

 – Erik Muggen, directeur Greenwall

Partnernetwerk

Erik Muggen, directeur van Greenwall, beaamt dat de samenwerking met NL Greenlabel er mede voor heeft gezorgd dat de opdracht van Heijmans bij hem terecht is gekomen. “Wij zijn partner geworden van NL Greenlabel omdat onze filosofie aansluit bij hun missie. Maar ook omdat het bedrijvennetwerk ons veel kansen biedt. Dat grote gebiedsontwikkelaars, waaronder Heijmans, deze visie ook hebben omarmd, maakt het partnerschap voor ons extra interessant.”

Minder ruimtebeslag

Waardoor is deze innovatie van Greenwall – naast het A-label – verder nog aantrekkelijk voor gebiedsontwikkelaars? Muggen: “Je kunt ons product het best vergelijken met een geluidwerende grondwal. Maar een grondwal is vaak twee keer breder dan dat hij hoog is, terwijl dat bij onze geluidsschermen precies andersom is. Een Greenwall geluidsscherm geeft daarom veel minder ruimtebeslag terwijl hij toch een effectieve geluidsreductie weet te realiseren. Zo blijft er voor de ontwikkelaar of gemeente meer ruimte over voor het bouwproject.”

Aanleg van de Greenwall geluidswal bij Park Vijfsluizen

Grondverzet

Bouw natuurinclusieve geluidswal Er is nog een ander belangrijk voordeel aan dit systeem van Greenwall, vertelt Steven Kamerling. “Bij ieder bouwproject komt grond vrij die moet worden afgevoerd. Grondverzet kost de ontwikkelaar veel tijd en geld en door vervoersbewegingen komt er CO2 en stikstof vrij. Bij het NL Gebiedslabel wordt grondverzet daarom meegenomen in de beoordeling. Hoe minder vervoer van grond, hoe beter. De Greenwall zoals die bij Park Vijfhuizen is toegepast levert Heijmans direct een hogere score op, omdat lokale grond gebruikt wordt als vulling van de geluidsschermen.”

Bijdrage aan de biodiversiteit

Hoe zien de innovatieve schermen van Greenwall er uit? Muggen: “De basis bestaat uit thermisch verzinkte stalen A-profielen, waar gaasnetten en kokosdoek in worden gespannen. Die kunnen we tot maximaal 10 meter hoog stapelen. Ter vergelijking: een traditioneel geluidscherm gaat vaak maar tot 8 meter hoog. De profielen vullen we met de gebiedseigen grond en het geheel laten we begroeien met klimplanten zoals Hedera, beter bekend als klimop. Dat ziet er niet alleen mooi groen uit, maar deze plant heeft als voordeel dat hij fijnstof opneemt. Bovendien is hij winterhard en altijd groen. Vogels en insecten vinden een schuilplaats en voedsel tussen de bladeren. Hiermee zorgt de geluidswal niet alleen voor de nodige stilte, maar levert deze ook een bijdrage aan de biodiversiteit in Vijfsluizen.”

Meer weten over deze case?