Nieuws

Stichting Woonzorg Nederland verhuurt sociale woningen aan senioren en mensen met een zorgvraag. Om de gezondheid van de huurders te bevorderen en klimaatrisico’s te beperken, zet Woonzorg in op vergroening van het vastgoed. Regiomanager Cristel Anderson vertelt over een pilotproject waarbij het NL Terreinlabel wordt toegepast. “Het label geeft inzicht en zorgt voor een praktisch plan, waarmee je direct aan de slag kunt. Dat is voor ons heel waardevol.”

Een gezonde en duurzame leefomgeving voor onze huurders, dát vinden wij belangrijk

Nieuws

Stichting Woonzorg Nederland verhuurt sociale woningen aan senioren en mensen met een zorgvraag. Om de gezondheid van de huurders te bevorderen en klimaatrisico’s te beperken, zet Woonzorg in op vergroening van het vastgoed. Regiomanager Cristel Anderson vertelt over een pilotproject waarbij het NL Terreinlabel wordt toegepast. “Het label geeft inzicht en zorgt voor een praktisch plan, waarmee je direct aan de slag kunt. Dat is voor ons heel waardevol.”

In het kort:

>Woonzorg Nederland biedt woonruimte aan senioren en mensen met een zorgvraag;

>Omdat groen in de leefomgeving bijdraagt aan het welzijn van de bewoners, maar ook vanwege klimaatadaptatie en herstel van de biodiversiteit, wil de corporatie het zorgvastgoed vergroenen;

>Een pilot met het NL Terreinlabel geeft inzicht in de mogelijkheden en biedt praktische aanknopingspunten voor verbetering en beheer.

Met ruim 43.000 wooneenheden in 170 gemeenten is Woonzorg Nederland een van de grotere woningcorporaties, die zich specifiek richten op senioren en mensen met een zorgvraag. Het huurdersbestand bestaat uit een enorme verscheidenheid aan mensen, qua achtergrond, inkomenspositie en vitaliteit. “De uitdaging is om iedere huurder een betaalbare, duurzame en prettige woning te bieden,” vertelt regiomanager Cristel Anderson.

Zorgvraag verminderen

Cristel is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het vastgoed in de regio Haarlem en omstreken en Voorschoten. Ze vertelt dat Woonzorg er steeds meer belang aan hecht om ook de omgeving van de woonobjecten te vergroenen. “Onze doelgroep bestaat vooral uit senioren, die over het algemeen meer tijd dan gemiddeld doorbrengen in hun woning. Voor het welzijn van onze huurders is het daarom extra belangrijk dat ze uitkijken op een groene omgeving”, zegt Cristel. “Het is wetenschappelijk aangetoond dat groen stressklachten reduceert en zodoende ook de zorgvraag vermindert. Je blijft gewoon vrolijker en vitaler als je naar buiten kunt kijken op groen en kunt genieten van vogels, vlinders en de kleuren van de natuur.”

Maar er zijn nog meer goede argumenten om het zorgvastgoed te vergroenen, zegt Cristel. “Door klimaatverandering wordt ook de kans op hittestress en wateroverlast groter. Dat geeft risico’s voor onze gebouwen en onze bewoners. Zeker de doelgroep waar wij ons op richten heeft op zomerse dagen sneller last van de hitte. Met meer groen houden we de omgeving en de woningen koeler. En bij heftige regenbuien, die ook vaker voor gaan komen, kan het water sneller wegzakken in de bodem. Bovendien filteren groene bladeren schadelijke stoffen uit de lucht en kunnen we met meer groen de biodiversiteit een handje helpen. Ook dat speelt voor ons mee.” 

“Het NL Terreinlabel is zeer gedetailleerd. Het geeft niet alleen aan wat de mogelijkheden zijn, maar het zorgt ook voor een plan waarmee je direct aan de slag kunt. Daarmee is het meteen praktisch toepasbaar, dat is voor ons heel waardevol.”

 – Cristel Anderson, clustermanager bij Woonzorg Nederland

Van onderhoudsarm naar ecologisch beheer

De vergroening van het vastgoed betekent ook een cultuuromslag in de omgang met de buitenruimte. Zo verschuift de focus bij het groenbeheer van ‘onderhoudsarm’ naar ‘ecologisch’. Een mooie ontwikkeling, waarbij NL Greenlabel sinds enige tijd ook een rol speelt, vertelt Cristel. “Enkele jaren geleden ben ik binnen Woonzorg begonnen met het omzetten van een onderhoudsvriendelijke tuin bij onze complexen, naar een (deels) ecologische tuin. Via een project van een van onze zorgpartners in het oosten van Nederland, kwam ik in gesprek met Nico Wissing (mede-oprichter van NL Greenlabel). Hij leerde me dat er nog veel ‘winst’ te behalen valt met de ‘green assets’ rond onze gebouwen. Wij waren druk op zoek naar een integrale benadering van het verduurzamen van onze gebouwen en het groengoed, en de relatie tussen die twee. Nico vertelde dat
NL Greenlabel daarin gespecialiseerd is. Zo kwamen we bij NL Greenlabel terecht!”

NL Terreinlabel maakt het verschil

Inmiddels lopen er voorbereidingen voor een pilotproject op een van de locaties van Woonzorg, waarbij het NL Terreinlabel wordt toegepast. Deze methodiek van NL Greenlabel is speciaal ontwikkeld voor terreinen en biedt een kader om een integrale visie te formuleren op duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het label ziet erop toe dat deze zaken een vaste plek krijgen in de ontwerpfase, de realisatiefase én het beheerplan van de groene buitenruimte. Cristel: “Het NL Terreinlabel is zeer gedetailleerd. Het geeft niet alleen aan wat de mogelijkheden zijn, maar het zorgt ook voor een plan waarmee je direct aan de slag kunt. Daarmee is het meteen praktisch toepasbaar, dat is voor ons heel waardevol.” 

Zouden andere woningcorporaties ook baat kunnen hebben bij gebruik van het NL Terreinlabel? Cristel: “Dat denk ik zeker. Dankzij het NL Terreinlabel weten we heel goed wat de opbrengsten zijn en hoe we het beheer het beste kunnen borgen. Dat is voor ons heel belangrijk, maar dat zal voor onze collega’s niet anders zijn. Uiteindelijk gaat het niet alleen om het belang van Woonzorg of dat van onze huurders, maar om het collectieve belang dat we met zijn allen hebben bij een groene en gezonde leefomgeving. Samen kunnen we het verschil maken!”

Meer weten over deze case?