Nieuws

De najaarscampagne krijgt ook dit jaar een vervolg, alleen onder een andere naam: ‘Plant je mee’ met als slogan: ‘een bloeiende lente … plant je in de herfst’. De campagne heeft met het ‘Vergeten Plantseizoen’ in de afgelopen drie jaar zowel bij de particuliere tuinbezitter als de professionele groenbeheerder voor meer besef gezorgd dat het najaar het meest ideale moment is om te planten.

Campagne ‘Plant je mee’ nieuw, maar hetzelfde thema

Nieuws

De najaarscampagne krijgt ook dit jaar een vervolg, alleen onder een andere naam: ‘Plant je mee’ met als slogan: ‘een bloeiende lente … plant je in de herfst’. De campagne heeft met het ‘Vergeten Plantseizoen’ in de afgelopen drie jaar zowel bij de particuliere tuinbezitter als de professionele groenbeheerder voor meer besef gezorgd dat het najaar het meest ideale moment is om te planten.

De campagne is indertijd opgezet door onder meer Stichting Steenbreek en NL Greenlabel en wordt uitgevoerd onder de vlag van NL Vergroent, een samenwerking tussen diverse organisaties die Nederland duurzaam willen vergroenen. ‘Met ‘Plant je mee’ sturen we een actievere boodschap uit, met het doel dat we dit najaar samen zoveel mogelijk bloembollen, planten en boompjes in de grond gaan zetten.’ zegt Dominique van de Kamp, projectmanager van Stichting Steenbreek. ‘En daarbij hopen we tegelijkertijd dat er tegels worden gelicht uit de tuinen en openbare ruimte.’

De nieuwe campagnenaam sluit na drie jaar actie meer aan op de doelstelling die NL Vergroent heeft. ‘De laatste jaren merken we al meer en meer het besef dat de voorkeur voor planten in het najaar terug begint te komen. En dan heb ik het niet alleen over de tuinbezitter, maar ook professionals zoals tuincentra, gemeenten en groenvoorzieners als belangrijke doelgroepen’, aldus Van de Kamp.

De website en toolkit worden momenteel bijgewerkt en staat half augustus weer klaar voor gebruik.

Twee maanden

Het najaar is en blijft het meest ideale moment om te planten. De planten gaan in rust en de bodem is nog relatief warm, wat de ontwikkeling van de wortels bevordert. Wanneer het voorjaar aanbreekt kan de groei direct beginnen. Daarnaast kent het najaar in tegenstelling tot het voorjaar zelden lange, droge periodes en ontwikkelen de maanden september en oktober zich tegenwoordig tot nazomermaanden die zich uitstekend lenen voor tuinieren.

In de afgelopen drie jaar lag de focus op de maand oktober; vanaf dit jaar duurt de campagne twee maanden, omdat ook de maand november (tot de vorst intreedt) een geschikte periode is om te planten. Deze maand is met name geschikt om het wortelgoed, zoals bomen en heesters, maar ook (biologische) voorjaarsbollen te planten.

Bloembollenactie

Vorig jaar werden meer dan 100.000 bloembollen geplant. De ambitie is om dit aantal te verdubbelen. ‘Het planten van bloembollen is laagdrempelig en spreekt een breed publiek aan; het is betaalbaar en er is weinig ruimte nodig om bollen te planten, bijvoorbeeld op een balkon’, zegt Van de Kamp. Bovendien kan het een aanzet zijn om meer te gaan vergroenen. Dat geldt zowel voor de particuliere tuinbezitter als de groene professionals (gemeenten, tuincentra, hoveniers en groenvoorzieners).

Kwantitatief onderzoek

Om te kijken in hoeverre de aandacht voor planten in het najaar is toegenomen, houdt Multiscope in opdracht van Stichting Steenbreek een marktonderzoek. Middels een steekproef krijgen duizend Nederlandse tuinbezitters van 18 jaar en ouder vijf vragen over het belang van planten in het najaar. Het is de bedoeling om de komende jaren dit onderzoek, met vergelijkbare vragen, te herhalen om inzicht te krijgen in de effecten van de campagne.

Aftrap

De komende maanden wordt aandacht voor de campagne gevraagd middels onder meer diverse (online) kanalen, nieuwsbrieven, tv-programma’s, dagelijks tuintips en tuinmagazines. Alle activiteiten, evenementen, nieuws, informatie en tips staan op de site www.plantmee.nl. De website en toolkit worden momenteel geupdate en staat half augustus weer klaar voor gebruik.

De aftrap van de campagne ‘Plant je mee’ voor professionals is op woensdag 11 oktober tijdens de Nationale Groendag in Arnhem (Nederlands Openluchtmuseum). Hier wordt uitleg gegeven over de campagne en staan bloembollen centraal als het gaat om productie, versterken biodiversiteit, soorten en aanplant.

Kopfoto van Shameer Pk via Pixabay