Nieuws

Tijdens de PROVADA 2023 hebben diverse vastgoedbedrijven zich aangesloten bij het partnernetwerk van NL Greenlabel. Maar ook een grote groenvoorziener heeft het netwerk versterkt: Vebego Groen, onderdeel van de internationale Vebego Group. We vroegen algemeen directeur Bas Wijbenga waar Vebego Groen voor staat en waarom het bedrijf partner is geworden van NL Greenlabel.

Nieuwe partner Vebego Groen zet in op synergie

Nieuws

Tijdens de PROVADA 2023 hebben diverse vastgoedbedrijven zich aangesloten bij het partnernetwerk van NL Greenlabel. Maar ook een grote groenvoorziener heeft het netwerk versterkt: Vebego Groen, onderdeel van de internationale Vebego Group. We vroegen algemeen directeur Bas Wijbenga waar Vebego Groen voor staat en waarom het bedrijf partner is geworden van NL Greenlabel.

Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra ondertekenen de partnerovereenkomst met Bas Wiebenga van Vebego Groen

Vebego Groen

Kun je wat vertellen over Vebego Groen? Wie zijn jullie en waarin zijn jullie gespecialiseerd?

Vanaf 1 januari 2023 vormen de drie groenbedrijven van Vebego (Attender Groen in Limburg, Axent Groen in Gelderland en Overijssel en Brouwers Groen in Noord-Brabant) één organisatie: Vebego Groen. Samen zetten we ons in voor een groene en gezonde leefomgeving, waarin iedereen meedoet. Als all round groenvoorziener combineren we groenaanleg, – onderhoud en -advies en we bieden we mensen met een afstand de kans op een betaalde baan.

Wat hebben jullie het partnernetwerk te bieden en wat hoop je van andere partners te leren?

Een enthousiaste organisatie van ruim 800 groenprofessionals die zich samen met de partners wil inzetten voor het verder vergroenen van Nederland. We hopen partners te inspireren en mee te nemen in onze initiatieven om samen meer impact te maken. Bij NL Greenlabel hopen we op synergie en een vliegwieleffect; het bundelen van onze initiatieven en onze expertises. Ons samen inzetten om Nederland te vergroenen, elkaar inspireren en versterken, daar gaan we voor!

Op 20 maart 2023, de Dag van de Groenprofessional, zijn in het bijzijn van alle 800 collega’s het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van Vebego Groen gelanceerd

Vebego en duurzaamheid

Wat is jullie kijk op duurzaamheid en hoe vertalen jullie dit naar de praktijk?

We zetten ons in om Nederland verder te vergroenen. Hier ligt een rol bij ons om onze opdrachtgevers te voorzien van juiste adviezen voor wat betreft het nemen van klimaatadaptieve maatregelen en het doorvoeren van maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen.

Maar ook doen we een beroep op particulieren, want iedereen kan een bijdrage leveren aan het verder vergroenen van Nederland. Met ons portaal HalloGrrroen geven we tuinbezitters tips op basis van de groenscore van de eigen tuin om deze verder te kunnen vergroenen. HalloGrrroen wordt ook ingezet voor werkgevers die hier werknemers willen stimuleren meer met groen in hun eigen omgeving te doen.

Op het gebied van circulariteit stimuleren we het hergebruik van middelen en materialen. We besteden aandacht aan de optimalisering van de inzet van materieel en gaan verspilling tegen met ons platform ‘Sunt’, een interne marktplaats.

En in welk tijdsbestek? Gewoon NU beginnen met het zaaien van goede initiatieven zodat sowieso de generatie na ons, maar ook nog wijzelf kunnen blijven genieten van een groene en gezonde leefomgeving.

Verder geeft onze ambassadeur gezonde leefomgeving masterclasses ‘Een groene en gezonde leefomgeving’ voor eigen collega’s, opdrachtgevers en tijdens netwerkbijeenkomsten om een gedragsverandering in gang te zetten en deelnemers te attenderen op hun eigen bijdrage.

Alles is er op gericht om het bewustzijn van onze eigen rol, maar ook die van onze opdrachtgevers en al onze stakeholders te vergroten. We proberen iedereen te enthousiasmeren in het leveren van een bijdrage, hoe groot of klein dan ook.

“Wij geloven in de kracht van de samenwerking, in synergie, in het elkaar versterken van organisaties met dezelfde missie. We willen van elkaars goede initiatieven leren en deze inzetten in onze eigen bedrijfsvoering.”

– Bas Wijbenga, algemeen directeur Vebego Groen

Wat is je persoonlijke visie op duurzaamheid

Uiteraard sluit mijn eigen persoonlijke visie aan op die van Vebego Groen. Vergroenen begint bij immers jezelf. Ook ik ben mij bewust van mijn rol als individu en mijn voorbeeldrol voor mijn collega’s. Ik ben erg trots op onze bijdrage in de combinatie van het realiseren van een groene en gezonde leefomgeving samen met de sociale component. Daarbij bedoel ik de participatie van mensen, zowel burgerparticipatie als onze inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werk te betrekken en ze een mooi vak te leren.

Waarmee zijn jullie onderscheidend in de markt?

Net als andere groenvoorzieners die bij NL Greenlabel zijn aangesloten maken we ons écht hard voor een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet. We stellen ons graag open voor initiatieven, lopen vaak voorop bij innovaties en willen zoveel mogelijk mensen meenemen in ons gedachtegoed. Wat ons vooral bijzonder maakt, is dat we ons inzetten om echt iedereen mee te nemen, en we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven bij ons te komen werken en het mooie vak van hovenier eigen te maken.

Waar ben je het meest trots op?

Het enthousiasme dat ik bij de collega’s voel, een enthousiasme dat als een olievlek overgedragen wordt aan onze opdrachtgevers en andere stakeholders. Ik word oprecht blij van de positieve intentie dat we, als we echt willen, een grote bijdrage kunnen leveren aan een groene en gezonde leefomgeving waarin iedereen meedoet!

Duurzaamheid: Vebego zet o.a. in op elektrificatie van materieel met deze Alltrec-elektrische-borstelmachine

De uitdaging

Wat is voor jullie de grootste uitdaging op het gebied van duurzaamheid?

De grootste uitdaging blijft om opdrachtgevers (particulieren, bedrijven en gemeenten) te overtuigen van de noodzaak om klimaatadaptieve maatregelen door te voeren en het belang van biodiversiteit tussen de oren te krijgen. De opgave is om een gedragsverandering teweeg te brengen en iedereen actief te maken bij het vergroenen van Nederland.

Waarom hebben jullie gekozen om partner te worden bij NL Greenlabel?

Wij geloven in de kracht van de samenwerking, in synergie, in het elkaar versterken van organisaties met dezelfde missie. We willen van elkaars goede initiatieven leren en deze inzetten in onze eigen bedrijfsvoering.

Hoe belangrijk is het meetbaar maken van verduurzaming voor jullie bedrijf?

Heel belangrijk! De kracht van de overtuiging zit in het bewijs op basis van data. Het helpt enorm om de effecten van groene maatregelen aan te kunnen tonen.

Tot slot: hoe belangrijk is het gebruik van GEO data voor jullie?

GEO data vormen wat ons betreft de basis voor het kunnen vastleggen van resultaten en hgeyt meetbaar maken van effecten die met ‘het blote oog’ niet zichtbaar zijn. Wij doen hierin al heel veel. We maken dashboards voor opdrachtgevers en maken veel gebruik van sensoren en hebben diverse meetnetten draaien zodat we kunnen zien welke effecten welke beheersmaatregelen hebben op de biodiversiteit.

Meer weten over Vebego Groen? Ga naar www.vebego.nl/groen

Kopfoto: PROVADA 2023: Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra ondertekenen de partnerovereenkomst met Bas Wijbenga van Vebego Groen (foto: ©Pieter van den Braak)