Nieuws

In de gemeente Winterswijk ontstaat een groen lint door het centrum van het prachtige dorp. Het Vrijheidspark rondom het voormalige Raadshuis vormt een belangrijke schakel van deze omvattende vergroeningsopgave. Als NL Greenlabel zijn we verheugd om te zien dat er veel partners zijn betrokken bij levering en aanleg. Hoe dat tot stand is gekomen, bespreken we met Peter Blaauwehand, projectcoördinator civiel techniek van de gemeente Winterswijk.

Partners NL Greenlabel dragen bij aan Vrijheidspark in Winterswijk

Nieuws

In de gemeente Winterswijk ontstaat een groen lint door het centrum van het prachtige dorp. Het Vrijheidspark rondom het voormalige Raadshuis vormt een belangrijke schakel van deze omvattende vergroeningsopgave. Als NL Greenlabel zijn we verheugd om te zien dat er veel partners zijn betrokken bij levering en aanleg. Hoe dat tot stand is gekomen, bespreken we met Peter Blaauwehand, projectcoördinator civiel techniek van de gemeente Winterswijk.

Hoe ontstond de behoefte om het Vrijheidspark opnieuw in te richten?

Voor de herinrichting waren verschillende redenen. Allereerst was het de bedoeling om meer openbare ruimte te creëren zodat inwoners en bezoekers het groen makkelijker kunnen opzoeken. Als je hoort dat de zomerse hitte ondertussen mensenlevens eist, is het belangrijk om te verkoelen door middel van groenstroken. Uit de klimaatstresstesten is ook naar voren gekomen dat dat belangrijk is. Daarnaast wilden we zoveel mogelijk waterinfiltratie realiseren door de groenstroken te vergroten. Ook waren de parkeerplaatsen versnipperd. Tenslotte versterkt het park het centrum en het winkelgebied waar het tegenaan ligt. Het is aan ambitieuze bestuur van de gemeente Winterswijk te danken dat het park ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Kunt u aangeven hoe het project tot stand is gekomen?

Het Vrijheidspark is onderdeel van een groter plan om een groen lint door het centrum van Winterswijk aan te leggen. De bestaande parken en tuinen, de Muziektuin, de Notaristuin en het Vrijheidspark waren namelijk niet met elkaar verbonden. Stedenbouwkundig adviseur Andries Geerse uit Rotterdam heeft 12 jaar geleden voorgesteld om deze te verbinden. Ondertussen is het traject bijna afgerond en gedeeltelijk al toegankelijk voor het publiek. De eerste jaren vergde het ontwerp van het vrijheidspark door Buro Harro en de stedelijke ruilverkaveling veel tijd. Sinds een jaar is men begonnen met de aanleg, na plaatsing van een waterelement zullen de belangrijkste werkzaamheden zijn afgerond. Op 31 maart, de dag waarop Winterswijk in 1945 werd bevrijd, zal het park worden opgeleverd. De echte opening zal pas later dit jaar plaatsvinden vanwege de Corona maatregelen.

Het is opvallend dat er zoveel partners van NL Greenlabel zijn betrokken, zoals Wenninkhof, Dusseldorp, Lageschaar, Rendering, Vandersanden en Van den Berk. Zou u iets kunnen vertellen over het aanbestedingsproces?

We hebben een standaard RAW-bestek toegepast. Uiteraard hebben we wel partijen uitgenodigd waar we goede ervaringen mee hadden en bij de gunning ook gelet op lokale partijen. Dat is niet in alle gevallen gelukt, maar in de meeste gevallen wel. Duurzaamheid heeft geen bijzondere rol gespeeld. Wel hebben we geprobeerd om de separate aanbestedingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen volgens een bouwteam-achtige constructie.

Klik hier voor meer informatie.