Nieuws

De bodem is de basis van ons ecosysteem, maar tegelijkertijd staat onze bodem steeds meer onder druk. De vraag naar duurzame energie neemt toe en daarvoor zijn kabels in de grond nodig. Hoe dragen we zorg voor een integrale benadering waarin verschillende maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatverandering samengaan?

VNG en NL Greenlabel doen onderzoek naar ‘bodem en ondergrond’

Nieuws

De bodem is de basis van ons ecosysteem, maar tegelijkertijd staat onze bodem steeds meer onder druk. De vraag naar duurzame energie neemt toe en daarvoor zijn kabels in de grond nodig. Hoe dragen we zorg voor een integrale benadering waarin verschillende maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatverandering samengaan?

VNG deelnemers aan de kennissessie krijgen toelichting op een integrale benadering van de bodem.

Datagedreven werken kan een sterke bijdrage leveren aan onze kennis over de bodem en oplossingen leveren om de bodem gezond en klimaatrobuust te maken. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft NL Greenlabel een pilot met het Register Duurzame Leefomgeving (RDL) uitgevoerd.

Kennissessie

NL Greenlabel heeft een kennissessie over datagedreven werken georganiseerd. Hierin hebben verschillende bodemexperts kennis met het RDL gemaakt en de mogelijkheden verkend. Verder is een enquête uitgezet onder verschillende experts die zich bezighouden met de bodem, water en ruimtelijke ordening. Daarnaast is een NL Omgevingsscan uitgevoerd van het pilotproject De Baarnsche Zoom. De enquête wees uit dat veel bodemprofessionals sectoraal werken aan wettelijke taken als bijvoorbeeld bodemverontreiniging. En er blijkt behoefte te zijn aan een integrale benadering waar datagedreven werken onderdeel van is. Het NL Gebiedslabel borgt die integrale benadering en faciliteert datagedreven werken.

Uitkomsten onderzoek

Benieuwd naar de uitkomsten van het volledige onderzoek? Lees hier het volledige rapport: Datagedreven werken bodem en ondergrond | VNG