Nieuws

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Voor de regio de Liemers is NL Greenlabel in samenwerking met ingenieursbureau Boot gestart met de klimaatdialoog met alle relevante gebiedspartners.

Boot en NL Greenlabel werken aan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor regio de Liemers

Nieuws

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Voor de regio de Liemers is NL Greenlabel in samenwerking met ingenieursbureau Boot gestart met de klimaatdialoog met alle relevante gebiedspartners.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. De dialoog, die NL Greenlabel in samenwerking met buro Boot vanaf het voorjaar van 2020 gestart, heeft meerdere doelen: het bewustzijn bij belanghebbenden vergroten over hoe kwetsbaar de regio is voor klimaatextremen; bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is; zorgen dat bij de beleidskeuzes de samenhang in duurzaamheid wordt gewaarborgd. De methodieken en tools die NL Greenlabel daarvoor heeft ontwikkeld lenen zich uitstekend hiervoor.

Strategieontwikkeling

Want gelukkig zijn er maatregelen die we kunnen nemen om de risico’s door klimaatverandering op te vangen. Maar welke maatregelen? En waar? En waarom eigenlijk? In het najaar van 2020 zullen NL Greenlabel en Boot dit soort vragen met bewoners en bedrijven uit de regio de Liemers bespreken en inventariseren waar hun wensen liggen. In verband met de ontwikkelingen rondom Corona wordt voornamelijk gebruik gemaakt van social media en online enquêtes. De bedoeling is om in samenspraak met alle betrokkenen een strategie te ontwikkelen waarin deze wensen terugkomen maar waar ook wordt gekeken wie wat kan oppakken.

Samenwerking

Dit project is een mooie samenwerking tussen twee bureaus die dezelfde missie delen. Juist in het traject van visievorming en het bepalen van de juiste maatregelen versterken NL Greenlabel en Boot elkaar, waarbij Boot technisch inhoudelijke kennis inbrengt en NL Greenlabel via de tools en methodieken zorgt draagt voor samenhang op het vlak van integrale duurzaamheid.