Nieuws

Ewoud Storm, Ambassadeur Leefbare Stad en voormalig instructeur bij IPC de Groene Ruimte, schreef een kort en krachtig essay over burgerparticipatie. In 'Wonen naar wens, ruimte om te leven' betoogt hij dat burgers beter moeten worden betrokken bij de besluitvorming over de openbare ruimte. Zij weten immers het beste hoe een prettige leefomgeving eruit ziet, zo stelt hij.

Burgerparticipatie volgens Ewoud Storm, Ambassadeur Leefbare Stad

Nieuws

Ewoud Storm, Ambassadeur Leefbare Stad en voormalig instructeur bij IPC de Groene Ruimte, schreef een kort en krachtig essay over burgerparticipatie. In 'Wonen naar wens, ruimte om te leven' betoogt hij dat burgers beter moeten worden betrokken bij de besluitvorming over de openbare ruimte. Zij weten immers het beste hoe een prettige leefomgeving eruit ziet, zo stelt hij.

Wonen naar wens, ruimte om te leven

De leefbaarheid in een stad kan sterk verbeteren als mensen ‘prettig leven’. Mensen hebben ruimte nodig om te leven én om zich te ontwikkelen. Een zinvolle dagbesteding die bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden. Dat betekent dat er aandacht is voor het integrale en natuurinclusieve denken en handelen, alsook aandacht voor werk, inkomen, onderwijs en zorg.

Wat is het wenkend perspectief?

Wijk- en buurtbewoners in een stad zien allerlei veranderingen in hun omgeving vaak met lede ogen aan. Zij hebben vaak heel eigen ideeën over hoe hun stad, wijk of buurt er uit zou moeten zien of onderhouden zou moeten worden. Soms wordt een bepaalde omgeving als sociaal onveilig ervaren. Sociale veiligheid is een van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stad, wijk en/of buurt. Onder druk van wijk- en buurtgroepen zijn bewoners steeds meer bij de plannen en het beheer betrokken. Bewoners zijn een partij in het besluitvormingsproces. Steeds meer verschillende wensen komen boven tafel, doordat steeds meer verschillende bewoners van zich laten horen en zien.

Tegenstrijdige belangen en financiële voorwaarden maken besluitvorming niet gemakkelijk. Naast inspraak kunnen bewoners actie voeren om druk op instanties en politici uit te oefenen. Bij inspraak en meedenken van bewoners is er sprake van contacten met bewoners. Bij meedenken moeten contacten worden gelegd voordat de plannen vorm hebben gekregen. De contacten met de bewoners moeten worden georganiseerd in de vorm van informatie- en inspraakavonden met betrekking tot (her)inrichting en beheer van de stad, wijk en of buurt. Het vraagt van mensen een creatieve instelling met doorzettingsvermogen en lef.

Wil je ook een Ambassadeur Leefbare Stad worden? Bekijk dan onze speciale pagina over deze 9-daagse cursus of meld je direct aan bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In september 2020 gaat de vijfde lichting alweer van start.