Nieuws

De weg naar de toekomst loopt van gisteren via vandaag naar morgen. Een open deur natuurlijk, maar daarom niet minder waar. Want wie vooruit wil kijken moet lijnen trekken vanuit het verleden. Connecting the dots heet dat in goed Nederlands. En als je het hebt over ontwikkelingen op het gebied van infra zijn die lijnen wat ons betreft wel duidelijk: het wordt groener, CO2-neutraal, slimmer en zoveel mogelijk circulair. Of dat kan? Nou en of! De bedrijven die zich aangesloten hebben bij NL Greenlabel barsten van de kennis en producten om de Groene Revolutie te leiden. Ga mee op weg, de groene weg.

Groen is de weg

Nieuws

De weg naar de toekomst loopt van gisteren via vandaag naar morgen. Een open deur natuurlijk, maar daarom niet minder waar. Want wie vooruit wil kijken moet lijnen trekken vanuit het verleden. Connecting the dots heet dat in goed Nederlands. En als je het hebt over ontwikkelingen op het gebied van infra zijn die lijnen wat ons betreft wel duidelijk: het wordt groener, CO2-neutraal, slimmer en zoveel mogelijk circulair. Of dat kan? Nou en of! De bedrijven die zich aangesloten hebben bij NL Greenlabel barsten van de kennis en producten om de Groene Revolutie te leiden. Ga mee op weg, de groene weg.

Radicale vergroening

Gemeenten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en architecten realiseren zich tegenwoordig dat radicale vergroening van de bebouwde leefomgeving de enige effectieve oplossing is om de (binnen-)steden gezond te houden, beter bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering en de biodiversiteit minimaal te behouden, maar liever nog te herstellen. De gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte zie je nu al: overal in het land worden tegels gewipt, groenstroken aangelegd, Tiny forests aangeplant en (school-)pleinen vergroend.

Natuurinclusief de norm

Dat zijn sympathieke acties, maar kinderspel met wat er de komende jaren te gebeuren staat. Duizenden vierkante meters zinloze verharding zullen vervangen worden door open bestrating, halfverharding, gras, bomen, heesters en (gebiedseigen) plantgoed. Groene daken, groene kademuren en groene gevels met slimme voorzieningen voor fauna zullen standaard worden. Overal waar gebouwd wordt zal het ecologisch perspectief nadrukkelijk worden meegenomen. Natuurinclusief bouwen zal de norm zijn.

Groen, circulair en emissievrij

Ook op het gebied van materialisatie zal de transitie zichtbaar zijn. De noodzaak om CO2-uitstoot te reduceren betekent dat traditionele bouwmaterialen als beton en staal sneller worden afgeschaald ten gunste van biobased producten zoals hout, riet en vlas. Hergebruik van sloopmaterialen zal niet meer vrijblijvend zijn maar zal de standaard worden. Afgedankte materialen krijgen een nieuwe toepassing of worden verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen. Daar waar nieuwe materialen noodzakelijk zijn zullen uitsluitend emissievrij geproduceerde producten mogen worden gebruikt.

Schoon en smart

Het machinepark waarmee de groene steden zullen worden aangelegd en onderhouden zal draaien op schone biobrandstoffen of volledig elektrisch zijn. Nodeloos stationair draaien zal tot het verleden behoren: machines zullen standaard smart technologieën aan boord hebben die transport- en graafbewegingen zo efficiënt en precies mogelijk laten verlopen. Slimme tools zullen de gerichte inzet van materieel tijdens elke fase van het bouwproces optimaliseren.

Mét de natuur, niet tegen

Uitgangspunt bij iedere nieuwe (gebieds-)ontwikkeling zal zijn om de natuurlijke processen zo min mogelijk tegen te werken. Kijken naar hoe de natuur zelf iets oplost, waar nodig een helpende hand bieden door gerichte interventies, zodat de natuur haar werk kan doen. Dát is de weg naar de toekomst. Een groene toekomst, waarin we met respect en harmonie omgaan met de ons omringende natuur.

Dit artikel verscheen ook in GWW Totaal

Groene Revolutie

Het hier geschetste toekomstbeeld is voor de 180+ partners uit het breed samengestelde bedrijvennetwerk van NL Greenlabel al dagelijkse realiteit. Met erkende duurzame producten en diensten geven zij de groene leefomgeving vorm. Ook onderdeel worden van de Groene Revolutie in de grond- weg en waterbouw? Sluit je dan aan bij NL Greenlabel!

Ga naar het contactformulier.