Nieuws

Bouwen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook voor de inpassing in de omgeving, de ecologie, de bewoners en de buren. Al deze opgaves zijn door het Nederlands Exploitatieplatform Vastgoed (NEVAP) gepresenteerd op een overzichtelijk factsheet.

Bouwen 2.0: de integrale opgave volgens NEVAP

Nieuws

Bouwen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook voor de inpassing in de omgeving, de ecologie, de bewoners en de buren. Al deze opgaves zijn door het Nederlands Exploitatieplatform Vastgoed (NEVAP) gepresenteerd op een overzichtelijk factsheet.

De schaarse ruimte in Nederland zorgt ervoor dat gebouwen steeds meer functies moeten overnemen. Ze bieden niet alleen onderdak, maar moeten ook waarde creëren voor gebruikers, aansluiten op infrastructuur, energie opwekken, ecologie ondersteunen, grondstoffen behouden en interactief informatie delen.

Factsheet

De factsheet (hier te downloaden) van NEVAP brengt al deze aspecten op overzichtelijke wijze in kaart. Gegroepeerd volgens 7 domeinen en 16 hoofddoelen geeft het een goed overzicht van de uitdagingen die bouwers, ambtenaren, planologen en architecten op dit moment tegenkomen. Dankzij zo’n overzicht voorkom je dat een oplossing voor het ene probleem een reeks aan nieuwe problemen veroorzaakt.

Ilja Werkhoven, ondertussen voormalig directeur van NEVAP, legt uit hoe het factsheet deze integrale opgave inzichtelijk maakt: “Deze factsheet laat meteen zien waar de uitdaging ligt voor een integrale gebiedsontwikkeling. De hoeveelheid en diversiteit van expertises die tegelijkertijd samen moeten komen en interacteren om tot een goed werkend geheel te komen is enorm.”

“Kijk eens naar het kopje Cities, Steden,” vervolgt Werkhoven haar betoog. “Daar worden tien uitdagingen benoemd die tegelijkertijd spelen. Zoals de klimaatuitdagingen gecombineerd met de andere manier van samenkomen en verblijven in een stad. Daarnaast kun je denken aan de mobiliteit in en om een stad gecombineerd met het digitaliseren van de buitenruimte om veiligheid en gezondheid te bevorderen.”

“Voor veel vastgoedvraagstukken zijn steeds meer oplossingen uit andere sectoren nodig. Klimaatoplossingen die niet alleen uit technische oplossingen of alleen uit groeninrichting komen. Juist de combinatie in de juiste verhouding maken het verschil. En daar zit soms ook het venijn. Want wat is de juiste verhouding? Hoe kom je daartoe? Tot op heden waren de belangrijkste rekenwaarden de waardebepaling van de gebouwen. Inmiddels zijn klimaatbestendigheid, gezondheid, veiligheid en het vergroten van productiviteit waarden die steeds meer opgenomen worden in de rekenmodellen. Daarom blijven we vanuit de groensector telkenmale kennis delen en onderzoek doen naar de wetenschappelijke bijdrage van groen aan de ontwikkelingen van de stad.”

Complexiteit het hoofd bieden

Dit soort holistische benaderingen zijn noodzakelijk om complexiteit het hoofd te bieden en te zoeken naar integrale oplossingen. Dit vraagt telkens om een creatief proces in gezamenlijkheid waarbij altijd van groot naar klein wordt gewerkt. Eén ding is duidelijk: bouwen is niet meer wat het geweest is!