Nieuws

Andre te Brake bemerkt een kentering in de samenleving; burgers willen beter omgaan met hun leefomgeving en daar actief aan bijdragen. Dankzij dit mandaat zet hij zich als adviseur groen, natuur en landschap bij de gemeente Oost-Gelre nog harder in voor een groenere en duurzamere leefomgeving.

Maak kennis met Andre te Brake, Ambassadeur Leefbare Stad

Nieuws

Andre te Brake bemerkt een kentering in de samenleving; burgers willen beter omgaan met hun leefomgeving en daar actief aan bijdragen. Dankzij dit mandaat zet hij zich als adviseur groen, natuur en landschap bij de gemeente Oost-Gelre nog harder in voor een groenere en duurzamere leefomgeving.

Kun je iets vertellen over je achtergrond?
Ik ben al jarenlang werkzaam als adviseur en beleidsmedewerker voor openbaar groen en landschap voor de gemeente Oost Gelre. Thema’s als duurzaamheid en biodiversiteit houden mij dagelijks bezig. Ik ben erg bezorgd over de, vaak onherstelbare, aantasting van onze leefomgeving. Met name voor toekomstige generaties ben ik ongerust. Binnen mijn mogelijkheden probeer ik de organisatie en inwoners van onze gemeente te adviseren en te motiveren om te investeren in projecten die bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Ik ervaar gelukkig een positieve kentering in de samenleving om beter om te gaan met onze leefomgeving. Dat geeft een goeie basis om verder samen te werken.

Waarom heb je besloten om de cursus Ambassadeur Leefbare Stad te volgen?
Ik wilde een update ten aanzien van de stand van zaken over het brede thema duurzaamheid. Ik was ook nieuwsgierig naar innovatieve methoden en instrumenten om belangrijke boodschappen beter onder de aandacht te kunnen brengen. Tenslotte was ik zeer benieuwd naar de motivatie en inbreng van mijn mede-cursisten uit het bedrijfsleven.

Kun je de kennis in de praktijk toepassen? Is er een duurzaam en natuurinclusief project waar je bijzonder trots op bent?
De cursus heeft mij vooral geholpen om meer focus te houden op het (duurzame) resultaat van projecten. Ook heeft het mij persoonlijk meer zelfvertrouwen gegeven. Ik zie mijn taak en werkzaamheden als een ondersteuning van een gezamenlijke missie voor een betere, gezondere leefomgeving en niet meer als een persoonlijke missie.


We hebben in Oost Gelre belangrijke stappen gezet. Dat danken we mede aan enkele bevlogen collega’s uit andere vakgebieden en een college dat de actuele bedreigingen ten aanzien van de leefomgeving onderkent. In de praktijk gaat het om structurele aandacht voor duurzaamheid binnen projecten betreffende de fysieke leefomgeving. Dat zie ik terug in praktisch alle civieltechnische projecten van bouwen, verkeer en beheermaatregelen. Intern durven we hoge eisen te stellen aan initiatiefnemers en uitvoerenden.

Zelf geven we het goede voorbeeld door werken integraal (circulair, klimaatadaptief en biodivers) te ontwikkelen en uit te voeren.  Verder timmeren we , vaak samen  met werkgroepen van bewoners,  met diverse kleinere projecten aan de weg om de biodiversiteit te versterken, bijvoorbeeld met het ecologisch bermbeheer, de aanleg van landschapselementen, omvorming van gazons naar kruidenrijk grasland, de keus voor inheemse beplanting etc.. Tenslotte neemt de participatie toe; met name door leerlingen en inwoners te betrekken bij concrete projecten. Het zijn geen incidenten meer; het is vanzelfsprekend geworden.

Wil je ook een Ambassadeur Leefbare Stad worden? Bekijk dan onze speciale pagina over deze 9-daagse cursus of meld je direct aan bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In maart 2021 gaat de vijfde lichting alweer van start.