Nieuws

Sietske Kuperus is projectleider bij NLadviseurs. Het is haar passie om natuur te versterken en dichter bij de mensen te brengen. Want volgens haar sluiten de behoeften van mens en natuur naadloos op elkaar aan.

Maak kennis met Sietske Kuperus, Ambassadeur Leefbare Stad

Nieuws

Sietske Kuperus is projectleider bij NLadviseurs. Het is haar passie om natuur te versterken en dichter bij de mensen te brengen. Want volgens haar sluiten de behoeften van mens en natuur naadloos op elkaar aan.

Kun je iets over je achtergrond vertellen?

Mijn naam is Sietske Kuperus, ik ben 32 jaar, waarvan ik nu zo’n 10 jaar werkzaam ben bij NLadviseurs. NLadviseurs is een adviesbureau met passie voor natuur met een functie. Wij helpen beleidsmakers, bezitters en beheerders van natuur hun groene ambities waar te maken. Op deze manier brengen we natuur op plekken waar je het niet direct verwacht. We creëren nieuwe plekken simpelweg door de natuur ruimte te geven. Als projectleider en teamleider spreek ik veel beheerders over hoe we natuurwaarden en biodiversiteit in beeld brengen en vertalen naar een goed beheeradvies. Het werk doe ik nooit alleen, maar samen met een mooi team specialisten.

Waarom heb je besloten om de cursus Ambassadeur Leefbare stad te volgen?

Tijdens mijn opleiding Bos- & Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein raakte ik al vrij snel geïnteresseerd in de waarde en het belang van natuur voor mensen. In de jaren dat ik bij NLadviseurs werk, wordt het me ook steeds duidelijker hoe sterk en logisch natuurwaarden en ecosysteemdiensten met elkaar samenhangen en hoe mooi alles elkaar kan versterken. Het is mijn passie om natuur dichter bij mensen te brengen. Ik merk dat er veel verandering nodig is bij gemeentes en terreineigenaren om groen en natuur meer of op andere wijze ruimte te geven en robuuster te maken. Dat was ook de reden om de cursus Ambassadeur Leefbare stad te volgen.

Kun je de kennis in de praktijk toepassen?

Ik kom op veel verschillende plekken en mijn belangrijkste missie is mensen bewust maken van de natuurwaarden in een gebied en ze laten zien wat ze kunnen aanpassen om problemen op te lossen of natuur te versterken. Een recent project waar ik aan heb gewerkt ging over het in kaart brengen van de kwetsbare natuur in een aantal stadsparken in Amsterdam. Dit hebben we gecombineerd met maatregelen om deze natuur te beschermen bij evenementen en daarmee het behoud en onderhoud van de parken te verduurzamen. De beheerders waren blij dat ze een tool in handen kregen waarmee ze sturing kunnen geven aan de wijze waarop evenementen worden ingericht en opgebouwd.

Wil je ook een Ambassadeur Leefbare Stad worden? Bekijk dan onze speciale pagina over deze 9-daagse cursus of meld je direct aan bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In maart 2021 gaat de vijfde lichting alweer van start.