Nieuws

Tijdens de NOVI-conferentie op woensdag 31 maart 2021 organiseerde NL Greenlabel samen met CROW en Platform31 een sessie over duurzaam groen. Deze inhoudelijke presentatie, met bijdrages uit theorie en praktijk, kan nu worden teruggekeken.

Terugkijken: duurzaam groen moet je doen

Nieuws

Tijdens de NOVI-conferentie op woensdag 31 maart 2021 organiseerde NL Greenlabel samen met CROW en Platform31 een sessie over duurzaam groen. Deze inhoudelijke presentatie, met bijdrages uit theorie en praktijk, kan nu worden teruggekeken.

Alle partijen zijn het erover eens, een groene stad is de antwoord op vele vraagstukken. Toch gebeurt het nog niet altijd. Hoe kan dat? En wat moet er gebeuren om deze groene stad in de toekomst wel te borgen? Over deze vraagstukken bogen verschillende heren tijdens dit webinar hun hoofd, waaronder Harwil de Jonge (Heijmans), Roel Klei (gemeente Breda) en Christiaan Oud (Provincie Zuid Holland).

Het gedeelde antwoord is eenvoudig, namelijk gewoon beginnen! Dat betekent: ambities formuleren die zijn toegesneden op de lokale situatie, ecologisch beheer borgen en het groen meetbaar en inzichtelijk maken. Daarbij moet je daarnaast risico’s durven nemen, leren van fouten en pleiten voor landelijke wetgeving, zoals het wettelijk normeren van natuurinclusief bouwen.

Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving

Voor een gebiedsgerichte aanpak is het monitoren van de ontwikkeling op gebiedsniveau erg belangrijk, zeker met het oog op de aankomende Omgevingswet en de NOVI. Zodoende wordt op dit moment een Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving door de CROW, Platform31 en NL Greenlabel ontwikkeld. Tijdens de presentatie werd de opzet van het Nationaal Dashboard Duurzame Leefomgeving gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat iedereen die is betrokken bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte in een gebied toegang krijgt tot dit dashboard. Op die manier kan de gebruiker snel de status van verschillende thema’s inzien. Daarnaast bevat het een kennisbank, verschillende beoordelingsmethodieken. kaartmateriaal en andere tools waarbij de insteek steeds integraal is. Zodoende is het mogelijk is te zorgen dat ambities daadwerkelijk worden gerealiseerd en er waarde wordt gecreëerd voor mens en natuur.