Nieuws

Toen iedereen vanwege het covid-19-virus opeens verplicht moest thuiswerken, gingen mensen hun directe leefomgeving weer waarderen. Zelfs de kleinste parken, perken, tuinen en bomen werden opeens weer ontdekt, gezien en gevierd. Toen daar vervolgens in augustus 2020 een historische hittegolf overheen kwam, werd ook voelbaar wat dat groen doet. Het verkoelt immers, niet alleen omdat bomen als enorme parasols over de voorbijgangers waken, maar ook omdat de bladeren transpireren en zo de omgeving verkoelen. Bij hevige regenval vangen ze de regen juist op, terwijl de bodem als een spons al dat hemelwater opzuigt. Groen is dus essentieel om hitte- en wateroverlast op te vangen. In een opwarmend klimaat, waar weersextremen vaker zullen voorkomen, is groen essentieel.

Voel de waarde van groen

Nieuws

Toen iedereen vanwege het covid-19-virus opeens verplicht moest thuiswerken, gingen mensen hun directe leefomgeving weer waarderen. Zelfs de kleinste parken, perken, tuinen en bomen werden opeens weer ontdekt, gezien en gevierd. Toen daar vervolgens in augustus 2020 een historische hittegolf overheen kwam, werd ook voelbaar wat dat groen doet. Het verkoelt immers, niet alleen omdat bomen als enorme parasols over de voorbijgangers waken, maar ook omdat de bladeren transpireren en zo de omgeving verkoelen. Bij hevige regenval vangen ze de regen juist op, terwijl de bodem als een spons al dat hemelwater opzuigt. Groen is dus essentieel om hitte- en wateroverlast op te vangen. In een opwarmend klimaat, waar weersextremen vaker zullen voorkomen, is groen essentieel.

‘Wat is natuur nog in dit land?’ vroeg dichter J.C. Bloem zich af in de vorige eeuw. ‘Een stukje bos, ter grootte van een krant/een heuveltje met wat villaatjes ertegen.’ In het dichtbevolkte Nederland is de natuur anno 2020 juist in de stad te vinden. Bouwers hebben het in deze context graag over ‘natuurinclusief bouwen’. Dat betekent dat de buitenkant van de bebouwing aansluit op de natuurlijke omgeving. Onder andere faunavoorzieningen, groene daken en gevels en een passende beplanting in de buitenruimte maken het mogelijk om soorten die onder druk staan een habitat te bieden. Zo kan de biodiversiteit heel gericht worden gestimuleerd in stedelijk gebied.

Toch blijkt het in de praktijk lastig om deze vorm van bouwen daadwerkelijk te realiseren. Daar zijn namelijk visie, ecologische kennis, lef, ambitie, kunde en goede plannenmakerij voor nodig. Gelukkig is dat pakket aan uitstekende eigenschappen in de Achterhoek volop beschikbaar. Zelf ben ik op dit moment betrokken bij het IJsselduinenproject in het Achterhoekse Silvolde, waar op een voormalige bedrijfslocatie natuurherstel wordt gecombineerd met huizenbouw. De rivierduinen die daar van oorsprong liepen, worden weer hersteld, waardoor de oorspronkelijke flora en fauna kunnen terugkeren. Dit vormt een prachtig voorbeeld van de manier waarop een ontwikkeling kan bijdragen aan natuurherstel, huisvesting en sociale cohesie. De thuiswerkende mens heeft er overigens ook volop baat bij.

Nico Wissing

mede-oprichter NL Greenlabel