Nieuws

NL Greenlabel en BPD intensiveren de samenwerking. Lodewijk Hoekstra en Harm Janssen hebben op PROVADA de partnerovereenkomst hiervoor getekend. "Samen werken we aan natuurinclusief ontwikkelen"

NL Greenlabel en BPD intensiveren samenwerking

Nieuws

NL Greenlabel en BPD intensiveren de samenwerking. Lodewijk Hoekstra en Harm Janssen hebben op PROVADA de partnerovereenkomst hiervoor getekend. "Samen werken we aan natuurinclusief ontwikkelen"

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

NL Greenlabel gaat het effect van meerdere gebiedsontwikkelingen van BPD achteraf toetsen met het Register Duurzame Leefomgeving. Daarnaast gaan beide partijen verkennen hoe de methodiek ook eerder in het gebiedsontwikkelingsproces kan worden toegepast, voor het maken van datagedreven ontwerpkeuzes op het gebied van klimaat, biodiversiteit en gezondheid.

Harm Janssen, algemeen directeur bij BPD over de samenwerking: “De woningbouwopgave waar Nederland voor staat is groot en de druk op beschikbare ruimte neemt steeds verder toe. Tegelijkertijd zet de overheid in op vergroening en natuurinclusiviteit. Dat maakt gebiedsontwikkeling uitdagend en complex. Wij zoeken de oplossing in samenwerking met partijen zoals NL Greenlabel. Zij laten zien dat je thema’s als biodiversiteit, klimaat en gezondheid integraal en systematisch bij gebiedsontwikkeling kunt meenemen. Dat levert winst op voor mens én natuur.”

Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter van NL Greenlabel: “BPD snapt als geen ander wat integrale gebiedsontwikkeling inhoudt. De toegevoegde waarde van NL Greenlabel zit in onze groenkennis, onze digitale en integrale methodieken én ons uitgebreide partnernetwerk. We kijken uit naar een mooie samenwerking, waarin we graag onze bijdrage leveren om de projecten van BPD nog biodiverser en natuurinclusiever te maken!”

Over BPD

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 380.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung.

Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.