Nieuws

Nu we op het hoogste niveau zijn doorgedrongen met onze lobby voor natuurinclusief bouwen en minister De Jonge heeft toegezegd werk te gaan maken van wetgeving, is het een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen jaren van campagnevoeren. 

Natuurinclusief bouwen: onze lange mars naar Den Haag

Nieuws

Nu we op het hoogste niveau zijn doorgedrongen met onze lobby voor natuurinclusief bouwen en minister De Jonge heeft toegezegd werk te gaan maken van wetgeving, is het een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen jaren van campagnevoeren. 

Lodewijk Hoekstra

Je zou kunnen zeggen dat onze campagne voor natuurinclusief bouwen begon toen ik samen met Nico NL Greenlabel oprichtte, nu ruim tien jaar geleden. In het begin lag onze focus op bewustzijnsvergroting binnen de sector en verduurzaming van producten en materialen die in de buitenruimte toegepast worden. Maar al doende zagen we dat we pas echte impact konden maken als we een bredere, integrale aanpak zouden kiezen. We vroegen wetenschappers om ons verhaal met feiten te ondersteunen en ons scherp te houden en stelden een Wetenschappelijke Raad van Advies in. En we gingen verder met de doorontwikkeling van onze labels voor de leefomgeving. Onze scope werd groter: van producten en tuinen tot terreinen en complete gebieden. 

Moedeloos

Door de uitbreiding naar gebiedsontwikkelingen kwamen we ook vaker in contact met de bouwwereld. Daar viel letterlijk nog een wereld te winnen! Overal waar Nico en ik spraken vertelden we ons verhaal: de natuur staat onder enorme druk, klimaatverandering vraagt om snelle actie, meer groen in de leefomgeving is een cruciale oplossing met veel positieve neveneffecten. Waar wachten we nog op? Actie! In de beginjaren konden we ons praatje alleen kwijt op de podia in de hoekjes van vastgoedbeurzen. De mannen in pakken vonden ons vermakelijke idealisten. Leuk idee, een plukje natuur in de wijk, maar het gaat uiteindelijk om de stenen. Die moeten gestapeld, dat is kassa. We werden er soms best moedeloos van…

Natuurinclusief bouwen als norm

Maar de aanhouder wint. In 2019 organiseerde we onder de titel ‘Een natuurinclusieve stad’ een ‘diner pensant’ op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Hier brachten we voor het eerst de ‘groene’ en ‘grijze’ wereld samen. Ook vertegenwoordigers uit de politiek en overheid namen deel. Dat leverde mooie gesprekken en contacten op. We bouwden verder en knoopten relaties aan met invloedrijke spelers in de bouwwereld, zoals Harwil de Jonge van Heijmans, Onno Dwars van Ballast Nedam Development en Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council. Bij hen resoneerde onze boodschap. Ook zij zagen dat natuur een ondergeschoven kindje is in de door geld gedomineerde bouw- en vastgoedwereld en dat dit alleen doorbroken kan worden als de overheid kaders stelt. Toen we eind 2019 in een vlammende brief toenmalig minister Carola Schouten opriepen om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen, waren Harwil en Onno een van de eerste ondertekenaars, samen met een brede coalitie van NL Greenlabel-partners, banken, natuurorganisaties, wetenschappers en andere betrokkenen.

Manifest Bouwen voor Natuur

Met onze brandbrief braken we definitief door in Den Haag. Onze contacten met de Rijksoverheid stammen al uit 2013, toen ik bij toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma een luisterend oor vond met onze groene boodschap. En ook in 2017 was ik met Nico en veel partners van NL Greenlabel op het Binnenhof om aandacht te vragen voor de massale insectensterfte (Code Rood voor de natuur). Maar nu waren we voor het eerst doorgedrongen tot de ministerraad! Onze oproep kwam aan bod in diverse kamerstukken, moties, nota’s en debatten. De reactie van minister Schouten op de brief was positief. Ze ging onderzoeken wat er mogelijk was. De druk op de politiek werd in 2021 verder opgevoerd met het manifest Bouwen voor Natuur, dat we samen met Vogelbescherming Nederland en Stichting Natuur & Milieu opstelden, wederom gesteund door een groeiende groep van organisaties en grote bedrijven. Het manifest was gericht aan de minister met de oproep natuurinclusief bouwen op te nemen in het bouwbesluit en de omgevingswet.

Petitie Natuurinclusief Bouwen

Met de petitie Natuurinclusief Bouwen, die we dit jaar samen met Ballast Nedam organiseren, mobiliseren we ook gewone burgers om hun stem laten horen. En dat doen ze! Dankzij de virale campagne door Bright Vibes is de boodschap op veel plaatsen geland en hebben al bijna 14.000 bezorgde inwoners de petitie ondertekend (tekenen kan nog steeds). Het laatste en misschien wel belangrijkste wapenfeit in de lange mars naar Den Haag was vorige week, toen ik samen met Onno Dwars, Marjan Stuiver (Head of Metropolitan Solutions van de WUR) en Floris van Hest (directeur van Vogelbescherming Nederland) op uitnodiging van VRO-minister Hugo de Jonge in Den Haag was om in eigen persoon nogmaals te pleiten voor wetgeving omtrent natuurinclusiviteit. De Jonge reageerde positief: hij gaat er alles aan doen om ‘grote stappen te zetten naar natuurinclusief bouwen.’ Daar gaan we Hugo aan houden natuurlijk. Wordt dus vervolgd!

Lodewijk Hoekstra