Nieuws

Uitslag Groene Stad Challenge 2022

Nieuws

Groene Stad Challenge

De uitslag van de Groene Stad Challenge editie 2022, een initiatief van Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel, is bekend. In deze tweede editie lieten 123 – waaronder 20 nieuwe – gemeenten zich analyseren op de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. De groenste stad van Nederland is het Drentse Assen. Daar bestaat bijna 60% van het oppervlak uit groen. Bloemendaal in Noord-Holland is nog steeds het groenste dorp van Nederland. Voor de Groene Stad Challenge is het groen en groenpotentieel in de woonomgeving van ruim 6,7 miljoen inwoners in 698 plaatsen en 4.430 Nederlandse buurten in kaart gebracht.

Nederland heeft enorme groenpotentie!

Er is binnen Nederlandse steden en dorpen een enorme groenpotentie. Zo is er een kleine 41 miljoen vierkante meter aan parkeervakken die vergroend kunnen worden. Ook is er ruimte voor het planten van meer dan 655.000 grote bomen of maar liefst 3,9 miljoen kleine bomen. In de 123 deelnemende gemeenten (36% van het totaal van Nederland) is er ruim 186,5 miljoen vierkante meter aan plat dak – zo’n 37.300 voetbalvelden – dat zich leent voor vergroening. Van de bestaande openbare gazons is er bij ruim 232 miljoen vierkante meter ruimte voor opwaardering. Joeri Meliefste, expert stedelijk groen bij Sweco: “We zien de aandacht voor groen in veel Nederlandse gemeenten toenemen, maar er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Zo is er in de 123 gemeenten die wij onder de loep namen een kleine 9,4 miljoen vierkante meter aan zinloze verharding. Denk aan veel te brede stoepen en versteende hoeken en pleintjes. Al deze zinloze verharding biedt enorme kansen voor verdere vergroening, bijvoorbeeld om hittestress, wateroverlast of verdroging tegen te gaan, maar ook om verblijfskwaliteit en gezondheid te verbeteren en de biodiversiteit in de stad een impuls te geven.”

Top 10 Groenste steden 2022 (met posities vorig jaar)

 1. Assen
 2. Rijswijk (1)
 3. Delft (2)
 4. Bussum
 5. Soest (3)
 6. Zeist (4)
 7. Lelystad
 8. Nieuwegein (5)
 9. Apeldoorn (6)
 10. Doetinchem (7)

Top 10 Groenste dorpen 2022 (met posities ranking vorig jaar)

 1. Bloemendaal (1)
 2. Huis ter Heide (2)
 3. Barger-Compascuum (gemeente Emmen)
 4. Zoelen (3)
 5. Doorn (4)
 6. Oosterbeek (5)
 7. Aerdenhout (6)
 8. Maarn (7)
 9. Gees (gemeente Coevorden)
 10. Ellecom (8)

Bekijk de volledige ranglijst en analyse op: https://www.hugsi.green/groenestadchallenge

Assen uitzonderlijk groen

Met een groenpercentage van ruim 59% scoort Assen aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde van iets meer dan 44%. Een kleine 24% van dat groen bestaat in Assen uit bomen; in de rest van Nederland is dat 16%. Van al het groen in Assen is 62% openbaar groen, wat neerkomt op meer dan 165 vierkante meter per bewoner. Als daar de tuinen van de inwoners van Assen bij op worden geteld is dat bijna 227 vierkante meter. Meliefste: “Assen heeft bijzonder groene buurten. Zo hebben er maar liefst veertien een A-rating, de hoogste score. Dat is uitzonderlijk voor een stad.” Bloemendaal behoudt in 2022 haar positie als groenste dorp van Nederland.

Drenthe is ook de groenste provincie

De Groene Stad Challenge wordt gesteund door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Daarnaast zijn er nog deelnemende gemeenten uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. Van deze negen mag Drenthe zich de groenste provincie van editie 2022 noemen, oftewel: de provincie met zowel de groenste steden als de groenste dorpen. Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel en groenste tv-tuinman van Nederland: “We zijn er trots op dat steeds meer provincies dit initiatief steunen. Zo ondersteunen Flevoland en Drenthe dit jaar voor het eerst onze challenge en we hopen dat dit ook de resterende provincies inspireert volgend jaar aan te sluiten. We hebben in Nederland een grote vergroeningsopgave en met de inzichten die de challenge oplevert hopen wij de realisatie van groenambities van provincies, steden en dorpen te versnellen.”

Top 9 groenste steden per provincie

 1. Drenthe
 2. Flevoland
 3. Gelderland
 4. Zuid-Holland
 5. Utrecht
 6. Limburg
 7. Overijssel
 8. Noord-Holland
 9. Noord-Brabant

Top 9 groenste dorpen per provincie

 1. Drenthe
 2. Flevoland
 3. Noord-Holland
 4. Utrecht
 5. Gelderland
 6. Noord-Brabant
 7. Overijssel
 8. Zuid-Holland
 9. Limburg

Ook in 2023 kunnen provincies en gemeenten zich weer aansluiten bij onze Groene Stad Challenge en zich daarmee vergelijken met bijna 700 andere plaatsen.  Anton de Jong, directeur Husqvarna Nederland BV: “De Husqvarna Green Space Index (HUGSI brengt sinds 2019 wereldwijd steden in kaart. Met de challenge in Nederland laten we als extra zien waar er ruimte is voor vergroening. De Groene Stad Challenge is daarmee een belangrijk initiatief dat op heldere wijze de huidige staat van het groen en kansen laat zien.”

www.groenestadchallenge.nl

Over de Groene Stad Challenge

De Groene Stad Challenge – waarvan de eerste editie in 2021 plaatsvond – helpt gemeentes hun groenambitie sneller te realiseren. De combinatie van de methodieken van NL Greenlabel, de Husqvarna Urban Green Space Index en de kennis en data van Sweco, stelt het team in staat inzicht te geven in de mate van vergroening per wijk of buurt en laat bovendien zien waar ruimte is voor meer groen. Sweco analyseert hiervoor data, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van ruim 123 gemeentes in 6 provincies.

Op basis van openbare databronnen van PDOK, CBS en BGT, luchtfoto’s (2020), en wereldwijd verzamelde data van Husqvarna en het HUGSI-platform, is het team achter de Groene Stad Challenge in staat gedegen analyses te maken van het groen in de Nederlandse steden en dorpen. De analyse wordt gedaan tot op een detailniveau van 50 cm nauwkeurigheid.