Nieuws

In tijden van crises is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Wat is nu echt urgent? Maak een plan van aanpak, neem maatregelen en meet de effecten. Is de huidige miljoenennota goed voorbereid op de komende uitdagingen? 

De Miljoenennota en onze crises

Nieuws

In tijden van crises is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Wat is nu echt urgent? Maak een plan van aanpak, neem maatregelen en meet de effecten. Is de huidige miljoenennota goed voorbereid op de komende uitdagingen? 

Het plaatje hierboven toont de relatieve grootte van een aantal crises waar wij mee te maken hebben. Uiteraard, meningen verschillen, maar dat er een grote biodiversiteitscrisis is, wordt door veel wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Biodiversiteit is belangrijk voor alle flora én fauna en daarmee voor onze eigen voedselvoorziening en leef comfort. 

Een korte analyse van de ‘Miljoenennota 2023’ toont aan dat het woord corona 42 keer voorkomt, het woord economie 69 keer, klimaat 78 keer en biodiversiteit 1 keer: De natuur in Nederland staat onder druk. Biodiversiteit gaat achteruit. Dat is zorgelijk. Daarnaast is de staat van de natuur ook van invloed op ons welbevinden”.

Het woord natuur komt 31 keer voor. Een eerste aanzet is er, maar hieruit kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste crisis ‘het verlies van biodiversiteit’ nog steeds ondergesneeuwd is. Het besef moet blijkbaar nog meer doordringen. Positief is wel dat het woord klimaat de meeste hits krijgt omtrent de genoemde crises. 

In deze tijd zouden we ons ook moeten focussen op een welzijn (gezondheid) en minder op welvaart (geld). Toch komt het woord welvaart 60 keer (groei 89) voor en welzijn 2 keer.  

Op het gebied van prioriteiten stellen valt er volgens ons nog veel te winnen! NL Greenlabel en partners zetten zich al meer dan 10 jaar in om thema’s als gezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid onder de aandacht te brengen en concrete meetbare maatregelen voor te stellen. De tijd tikt door, dus laten we de groene golf samen vergroten! 

Bekijk de Miljoenennota 2023