Alle artikelen over het onderwerp: VHG

Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Marc van Rosmalen, directeur Koninklijke VHG maakten de samenwerking bekend op de Vakbeurs Openbare Ruimte

NL Greenlabel en Koninklijke VHG samen op weg naar landelijke groennormen

De overkoepelende systematiek die gehanteerd gaat worden, dient te worden ingebed in een onafhankelijk en gezaghebbend register. Samenwerking met andere partijen, een breed draagvlak én erkenning vanu...

Lees meer
Deltaplan Biodiversiteitsherstel_ondertekening plegde VHG-NL Greenlabel-Steenbreek_2021-05-19 mei_820

Koninklijke VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek aan de slag met biodiversiteit in de stad binnen Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De woningbouwopgave voor de komende tien jaar legt een enorme druk op zowel het bestaande stedelijke gebied als op de groene ruimte die door bebouwing in beslag wordt genomen. Om het verlies aan biodi...

Lees meer