Nieuws

Netterden Zand en Grind B.V. maakt niet alleen duurzame producten, maar draagt ook bij aan natuurontwikkeling. Door middel van duurzame en milieuvriendelijke technieken wordt er zand en grind gewonnen, waarvan producten met een lange levensduur worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de halfverharding Achterhoeks Padvast, een 100% natuurlijk product uit de omgeving. Het heeft een stevige structuur, maar desondanks toch een waterdoorlatende werking. Dit product is dan ook bekroond met een NL Productlabel A van NL Greenlabel. Na de winning van zand en grind blijft er een grote waterplas over, laat juist deze plas een bron van biodiversiteit zijn. 

Van duurzame grondstofwinning tot natuurgebied

Nieuws

Netterden Zand en Grind B.V. maakt niet alleen duurzame producten, maar draagt ook bij aan natuurontwikkeling. Door middel van duurzame en milieuvriendelijke technieken wordt er zand en grind gewonnen, waarvan producten met een lange levensduur worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de halfverharding Achterhoeks Padvast, een 100% natuurlijk product uit de omgeving. Het heeft een stevige structuur, maar desondanks toch een waterdoorlatende werking. Dit product is dan ook bekroond met een NL Productlabel A van NL Greenlabel. Na de winning van zand en grind blijft er een grote waterplas over, laat juist deze plas een bron van biodiversiteit zijn. 

Het Azewijnse Broek

De zandwinning Azewijnse Broek is gelegen in Netterden, gemeente Oude IJsselstreek. Door de winning van zand en grind is er in de loop der jaren een grote waterplas ontstaan. Met het juiste beheer en onderhoud heeft het zich ontwikkeld tot een natuurgebied. Het gebied wordt op basis van een ecologisch inrichtings- en beheerplan onderhouden en dat heeft ervoor gezorgd dat de biodiversiteit belangrijk is toegenomen. Delen van het gebied zijn opengesteld om te wandelen, maar bepaalde delen zijn niet toegankelijk en hier krijgt de natuur vrij spel. Tijdens een wandeling staat men soms oog in oog met een Galloway-koe. Deze koeien zorgen voor een natuurlijke begrazing van het gebied en dragen daarmee bij aan variatie in het landschap, van grasland tot ruigtes en van struwelen naar bos. De zand- en grindwinning draagt op zichzelf ook bij aan de biodiversiteit, door het doorlopende grondverzet wordt schrale grond blootgelegd. Dit biedt ruimte voor bepaalde (zeldzame) plant- en diersoorten, zoals de rugstreeppad. Deze pionierssoort is gebaat bij een zandige omgeving die niet begroeid raakt en heeft ondiepe poelen nodig. Dit pioniersstadium (beginstadium in de ontwikkeling van een ecosysteem) is tevens een plek waar bepaalde plantsoorten zich spontaan vestigen. In combinatie met water zorgt dit voor een grote variatie aan plant- en diersoorten. Het gebied is rijk aan vogels waaronder de spotvogel, kievit, nachtegaal, oeverzwaluw en scholekster. Het gebied is tevens rijk aan insecten, waaronder libellensoorten als de zuidelijke keizerlibel en de vuurlibel, maar ook grote zoogdieren als de ree. 

Het Museum Min40celsius

De Oude IJssel is in een ver verleden de hoofdstroom van de Rijn geweest. Een rivier bepaalt zelf wat er wordt meegevoerd en daarom worden er naast zand en grind ook regelmatig mooie paleontologische en archeologische vondsten gedaan. Deze vondsten krijgen een plekje in het Museum Min40celsius. Netterden heeft dit museum samen met de verzamelaar René van Uum opgericht. In het museum worden allerlei vondsten tentoongesteld waaronder skeletten, botten, vuurstenen, stenen en fossielen. Pas wanneer je naast het skelet van de wolharige neushoorn staat, krijg je een gevoel van hoe de streek er in de ijstijden heeft uitgezien. Naast deze vondsten is er ook veel informatie over de geschiedenis van het gebied. 

Op deze manier laat Netterden Zand en Grind B.V. zien dat duurzame productontwikkeling samen gaat met natuurontwikkeling en hebben ze daarbij respect voor het verleden, het heden en de toekomst. 

Je vindt Achterhoeks Padvast in onze productcatalogus